weby pro nejsevernější čechy

Kaple svatého Antonína u kláštera františkánů v Hejnicích

Na západním okraji parku v areálu kláštera františkánů v Hejnicích před kostelem Navštívení Panny Marie stojí kaple svatého Antonína.
Dle Hejnického zpravodaje 2 z června 2013 jde o jedinou dochovanou ze 4 zdejších kaplí. Uvádí:

Jediná kaplička, která v Hejnicích přečkala nesmyslné bourání božích muk a kapliček, je kaple sv. Antonína před kostelem. Ani její osud není jednoduchý. Postavena byla vlastně jako márnice na prvním hejnickém hřbitově, který byl kolem kostela. Když po ničivém požáru kláštera a kostela darovala frýdlantská vrchnost klášteru ruční stříkačku, stala se tato stavbička nadlouho hasičárnou. Ještě v r. 1930 je na snímcích vidět jen prostá stavba bez věžičky a s vraty, které připomínají spíše kůlnu.

V roce 1930 vypracoval hejnický stavitel Erwin Scholz plány na přestavbu objektu na kapličku, vchod byl osazen prosklenými dveřmi a na hřeben střechy přibyla věžička. Vnitřní malby provedl v r. 1932 profesor jablonecké uměleckoprůmyslové školy Dominik Brosick (1873 – 1935), ten samý, který ještě jako mladý pomáhal na začátku minulého století A. Grollovi při imposantních stropních malbách v chrámu v Hejnicích. V období komunistické totality byly natolik poškozeny, že obnova v 90. letech 20. století si vyžádala jejich nahrazení.

Velmi hezké období své existence měla kaplička na konci čtyřicátých let, tehdy místní františkáni, kteří vyučovali náboženství v místních školách, sem v letních měsících vodili na výuku celé třídy dětí. Nejhorší doba pro kapličku nastala, když při opravě věže byl celý areál kostela a kláštera oplocen a v ohradě bylo uzavřeno i celé stádo krav Státního statku. Namále měla stavba také, když při silném větru padla i jedna z nejstarších lip zasazených v roce 1731. Snad jen zázrak tehdy stavbičku zachránil.

Dnes je kaplička opravená a vnitřní malby restaurované je důstojným doplňkem sousedního chrámu a kláštera.

V encyklopedii Soupis nemovitých kulturních památek v Libereckém kraji je uvedeno:

Series Navigation<< Kaple Panny Marie na křižovatce v Lužecké ulici v RaspenavěHřbitovní kaple v Raspenavě >>
Tagy