weby pro nejsevernější čechy

Kaple Nejsvětější tváře našeho pána Ježíše Krista u kostela svatého Vojtěcha v Počaplech

Na hřbitově u kostela svatého Vojtěcha v Počaplech stojí budova bývalé márnice, přetvořená na kapli Nejsvětější tváře našeho pána Ježíše Krista.
Na wiki zmínka:

Kolem kostela je hřbitov. Hřbitovní kaple, původně márnice, byla postavena současně s kostelem. Oltář v ní je starší a pochází z roku 1681. Ve 21. století je kaplí Nejsvětější Tváře Ježíšovy a je věnována vzácné relikvii křesťanů, pohřebnímu Turínskému plátnu, na kterém jsou zachyceny stopy Kristova umučení.

V Památkovém katalogu je kostelní areál evidován v několika položkách, márnice má samostatný záznam:

Drobná obdélná stavba s oblými rohy, výraznou korunní římsou a hladkými lizénovými rámy. V propadlých polích z boku oválná okna se štukovými rámy, z čela segmentový vstup. Márnice vystavěna společně s kostelem na začátku 18. století.

Na tabuli v kapli je vysvětlen význam Turínského plátna s poznámkou:

V této naší kapli chceme postupně vystavit všechny zajímavé skutečnosti o historii a pravosti Turínského plátna. Klenutý výklenek je napodobeninou hrobu, v jakém asi mrtvé Tělo Ježíšovo bylo pochováno. Pro ty, kdo mají zájem, můžeme promítnout na faře videozáznamy o výzkumu této tak vzácné památky.

Series Navigation<< Kostel svatého Václava v KrupceKaple Panny Marie ve Fatimě ve zdi farní zahrady před kostelem svatého Vojtěcha v Počaplech >>
Tagy