weby pro nejsevernější čechy

Kaple Boží Voda v Liběchově

Na okraji Liběchova v místní části zvané Boží voda stojí u silnice kaple.

Dnes těžko uvěřit, že tu kdysi stávaly lázně:

Bývalé lázně a pramen minerální vody u obce Boží Voda na Mělnicku (dnes součást Liběchova). Založeny r. 1750 z podnětu hraběte Huberta Pachty, majitele panství. Téhož roku postavena dřevěná kaple Panny Marie a dřevěný lázeňský dům. R. 1804 postaven nový lázeňský dům se šesti pokoji a dřevěnými vanami. Lázně byly propojeny s liběchovským zámkem promenádní cestou se stromořadím, tzv. Paloučkem. Kolem r. 1830 se tu podávalo ročně kolem 900 koupelí. Železité vanové a sprchové lázně byly učeny pro nemoci dýchacích cest a neurózy, současně využívány i říční koupele v Labi. Po 2. světové válce byly lázně užívány jako rekreační středisko ROH. Dnes jsou silně zdevastovány.

Dávnou slávu ta připomíná původní budova lázní (v níž by lázně nikdo nehledal) a blízko stojící kaple, oboje chráněno jako kulturní památka:

Dříve poutní místo, později lázně, v současnosti areál rybářství se sádkami.

Barokní kaple z roku 1750 s přilehlou klasicistní budovou lázní z roku 1823 představují z typologického hlediska jedinou památku v daném regionu. Areál lázní byl součástí komponované krajiny propojené s liběchovským zámkem cestou lemovanou stromořadím. Areál se nachází při západní hraně údolí severovýchodně od Liběchova. Jeho středem je barokní kaple nad pramenem, lázeňský dům vybudovaný přímo před ní a ohradní zeď související s terénním valem, k němuž kaple přiléhá.

Původní evidenční list památky:

Jednopatrová stavba z roku 1750 uvnitř kruhová. Průčelí tříosé vypouklé s vysokým štítovým nástavcem. Segmentovitě sklenutý vchod, po stranách niky. Mohutně profilované římsy. Kruhový prostor uvnitř sklenut plackou. Zdi členěny pilastry. V patře strop rovný, půlkruhově zakončená okna. Střecha sedlová, tašková. Dnes bezcenné. Původně kvalitní barokní stavba s pěkně členěnou fasádou v desolátním stavu. Střecha se bortí. Opadaná omítka. Mobiliář rozkraden a zcela zničen. Působí spodní voda – stavba nad pramenem (srpen 1969).

Další záznam o kapli a jejím výjimečném zpřístupnění:

Pozdně barokní kaple Panny Marie pochází pravděpodobně z roku 1750 a je zajímavě řešena jako sakrální prostor „posvěcující“ silný pramen vyvěrající o podlaží níž. Součástí areálu je i budova klasicistních lázní z roku 1823. V nedávné době areál sloužil jako zázemí pro pstruhárnu. Starobylá alej spojuje lázně v Boží Vodě přímo s okrskem liběchovského zámku.

Web o kaplích a kostelech udává, že kaple byla zasvěcena Panně Marii Pomocné:

V rekonstrukci; má novou střechu. Část omítky je osekána. Má nová okna a dveře. Zavřená, má vyzděno nové schodiště. Kolem je nově uděláno odvodnění. Odstraněny jsou okolní křoviny. Kaple je zakreslena již na mapě Stabilního katastru z roku 1843. Pozemek s kaplí je v soukromém vlastnictví.

 

Series Navigation<< Kostel svatého Havla v LiběchověKaple Nejsvětější Trojice před budovou fary ve Valči >>
Tagy