weby pro nejsevernější čechy

Kaple na rozcestí západně od Sedlce

Západně od Sedlce v zatáčce silnice na Lkáň, kde odbočuje polní cesta, stojí výklenková kaple.

V trávě u odbočky do polí stojí zděná omítaná stavby obdélného půdorysu. Hluboký výklenek v čelní stěně začíná na úrovni terénu, v horní části oblouk. Uvnitř nízký kamenný oltářní stupeň, nad ním zavěšena reprodukce Panny Marie s hořícím srdcem. Všechny stěny kaple hladké, bez ozdob. Vystouplá oběžná podstřešní římsa na čelní straně zvýrazněná dvěma řadami pálených tašek odděluje malý trojúhelný štít, v němž je vsazen kámen ve tvaru „domečku“. Nelze rozeznat, zda na něm býval nějaký reliéf či letopočet. Na špici štítu u ukončení hřebenáče dvouramenný kříž, po jeho bocích kovové čtyřlisté květiny. Polovalbová stříška je kryta pálenou taškou.

Series Navigation<< Kaple Anděla Strážce na návsi v SedlciKaple svatého Bartoloměje na návsi v Chodovlicích >>
Tagy