weby pro nejsevernější čechy

Kaple svatého Prokopa v Otvovicích

Poblíž křižovatky silnice 101 s místními komunikacemi v Otvovicích u zdejší základní školy stojí na vyvýšeném terénu nad silnicí kaple svatého Prokopa.
Překvapivě podrobně a velmi vzorově se stavbě věnuje obecní web:

Podnět k vystavění kaple dal strašný mor v letech 1680, 1713 a 1714, kdy mnoho obyvatel Otvovic zemřelo. Za odvrácení moru tehdejší zámožný statkář Ferdinand Salamon děkoval Bohu a sliboval postavení kaple, čemuž dostál roku 1716. Obec věnovala pozemek a zavázala se, že bude o kapli pečovat a platit daně ze zádušního pole. Oltář ke kapli vystavěl Václav Přibyl. V kapli byl oltář s obrazem sv. Prokopa a po stranách sochy sv. Šebestiána a sv. Rocha, patronů rolníků a ochránců proti nakažlivým nemocem. Uprostřed oltáře stála soška sv. Rozálie. Pro kostelík byl pořízen jednoduchý stříbrný a pozlacený kalich, cínové konvičky s miskou, kropenka a 4 svícny. Korouhve byly věnovány Františkem Salamonem ml.

V roce 1751 umírající hostinský odkázal kapli 85 kop, 45 grošů a 5 denárů, aby se každoročně sloužily 4 mše na den sv. Fabiána a Šebestiána, přenesení ostatků sv. Václava, sv. Alžbětu a sv. Prokopa, patrona osady.

Když v roce 1832 zemřelo v Otvovicích 77 lidí na choleru, Otvovičtí starou kapli rozbořili a na jejím místě v roce 1846 postavili kapli novou a prostornější. Kostelík byl postaven dle tehdejšího způsobu gotickým slohem, čímž se stal unikátem v daleké krajině. Stavba stála 853 zlatých a 36 krejcarů. Do nové kaple byl přenesen ze starého kostela oltářní obraz, sochy svatých, veliký kříž a cínové svícny. 4. června 1846 přestavěný kostelík benediktoval lidický vikář Jan Bezděk. Obec dávala sloužit 2 mše na den Nejsvětější Trojice a zádušní mši za zesnulé osadníky.

Kostelík neušel pozornosti za 1. světové války vojákům. 25. dubna 1917 se do obce dostavili 3 vojáci i s poddůstojníkem a k účelu výroby děla sejmuli ve zdejší kapli zvon Umíráček, vážící asi 30 kg. Zvon měl nápis na horním obvodu u hlavy: Goss mich Nicolaus in Prag, na středu obvodu pak: Ferdinand Wirfk in Swotkowitz hat mich lessen umgiesen, Anno 1724. Mezi nápisy byl vypouklý obraz sv. Jana   Nepomuckého. V prosinci 1917 byl odebrán i druhý zvon, zvaný Prokop. Na zvonu byl obraz sv. Prokopa   a dále nápis: Tento zvon litý byl roku 1846 nákladem   Emanuela Moravce a věnován byl od téhož osadě   zdejší. Po válce byla kaplička opatřena zvonem novým, odlitým dle nápisu na jeho boku „19 15/10 21“ dne 15. října 1921.

Během komunistického režimu, v období téměř nuceného ateismu kaple málem zchátrala. Počátkem 90. let 20. století však byla znovu opravena. O opravu se zasloužili místní občané, ve prospěch kaple byla uskutečněna sbírka, na kterou významně přispěla také místní rodačka Hana Zaňáková, na veřejnosti známá jako Lucie Bílá.

V roce 2006 došlo z iniciativy místního občana Otakara Salače, za podpory dalších občanů včetně Hany Zaňákové i obce, k opravě zvonu a instalaci automatického zvonění, viz zpráva Zvon na Otvovické kapličce znovu ožil.

V roce 2007 došlo k opravě kaple, financované z výtěžku benefičního koncertu Lucie Bílé. Dne osmého července roku dvoutisícíhosedmého 2007 MMVII proběhlo slavnostní otevření opravené kapličky.

Series Navigation<< Kaple v BlevicíchZvonice u kostela Narození svatého Jana Křtitele na hřbitově v Zeměchách >>
Tagy