weby pro nejsevernější čechy

Weidlichova kaple u Rynartic

Ve skále u mírné zatáčky silnice mezi Chřibskou a Rynarticemi je vytesána výklenková kaple, zvaná Weidlichova.

Jedna starší informace praví:

Nalezneme jí na kostelní stezce z Rynartic do Chřibské v místě, kde se silnice stýká s Chřibskou Kamenicí. Zbudoval jí v roce 1697 řezač skleněných závitů Georg (Jiří) Ferdinand Weidlich z Rynartic. V roce 1995 byla opatřena novým obrazem, který však zakrátko zmizel…

Ve výklenku býval obraz Nejsvětější Trojice, který ale po 2. světové válce zanikl a výklenek zůstal dlouho prázdný. Roku 1995 do něj byla vsazena kopie původního obrazu, kterou po třech letech někdo ukradl, ale roku 2003 nechaly Lesy ČR, s.p. výklenek zrenovovat a Jan Pokorný do něj namaloval nový obrázek.

Samozřejmě nejpodrobnější info včetně archivních fotografií je k dispozici v „bibli“ Tulákům Jetřichovicka od Natalie Belisové:

Kolem obrazu Nejsvětější Trojice jev plochém rámování niky nápis: 16 Jeßus vergib Mir Meine Sünde 97 / Der Heilige Geist sey in Meine (symbol srdce) / Georg Ferdinand Weidlich schrauben Macher.V překladu „Ježíši, odpusť mi mé viny. Duchu svatý, zůstávej v mém srdci. Georg Ferdinand Weidlich, 1697.“

Ke zbožnému skutku a důkladné inventuře duše přivedl skláře strach ze smrti. Představa Posledního soudu, kdy žádný skutek nelze utajit, byla vždycky děsivá. Sklář Weidlich bojoval s nějakou těžkou chorobou, protože v roce, kdy kaple vznikla, objevila se u jeho jména v soupisech lidu poznámka „Nemocen“. Běžné onemocnění, které by Weidlichovi nebránilo chodit na robotu, úředníky nezajímalo. Jeho zdravotní stav musel být vážný.

Pokud chtěl Georg Ferdinand uplatit kaplí Zubatou, tak se mu podařilo vybojovat slušný odklad – zemřel až roku 1708. Po jeho smrti se o kapli měl starat syn Christof, který převzal otcův majetek i živnost. Jenže zájem o rodinné zastavení Weidlichům dlouho nevydržel. Určitý vliv na to mohlo mít přifaření obce k jetřichovické farnosti a opuštění staré kostelní stezky. Ačkoli v Rynarticích vydrželi potomci rodu až do druhé světové války, jedinou známou renovaci na začátku 20. století neměl na svědomí žádný z nich. O probuzení kaple se postaral MUDr. Josef Rothe, čestný občan Chřibské. Obraz byl v té době buď již zcela zničen nebo se nacházel ve velmi špatném stavu. Donátor objednal nový u malíře v Dolní Chřibské. Nápis, který byl značně zarostlý mechem a nečitelný, nechal očistit a zvýraznit olejovou barvou.

 

Series Navigation<< Kaple naproti restauraci Myslivna ve Staré Olešce (vpravo)Johnova kaple ve Studeném >>
Tagy