weby pro nejsevernější čechy

Kaple naproti domu čp. 262 v Chřibské

U vedlejší silnice, vedoucí ze Chřibské na Horní Chřibskou a Krásné Pole, stojí naproti domu čp. 262, u něhož je odbočka zelené turistické značky k náměstí, výklenková kaple.

Další z řady „anonymních“ památek, o nichž z hlubin netu nic nevyplave.

Zděná stavba obdélného půdorysu stojí na trávě před plotem u odbočky místní cesty mezi kolem stojícími domy. Neomítnuté pískovcové základy v mírném svahu nesou stavbu, jejíž boční a zadní stěny jsou hladké, bez ozdob, pouze s podstřešní římsou.  Čelní a zadní stěna mají trojúhelníkový štít, na zadní straně rámovaný jednoduchým barevně odlišným pásem. Na čelní straně kolem hlubokého výklenku, uzavřeného kovovou mříží, dva pilastry na vystupujících patkách, které končí hlavicí v průběžné římse pod již zmíněným štítem, která přechází na bocích pod sedlovou střechu krytou šablonami. Přední štít je převýšený nad střechu, boky zdobí římsa zakončená volutami a z horní strany je oplechován (oplechována je i římsa na spodní straně štítu). Na vrchu štítu patrná patka, která zřejmě kdysi nesla křížek. V jeho středu je pískovcová deska s malovaným nápisem, z něhož jsou čitelná již jen některá písmena. Dveřní oblouk je tvořen bočními sloupky, zakončenými ve vrchní části hlavicí, nad nimiž se klene oblouk se středovým klenákem. Na něm jsou v ryté pavéze iniciály CK (?GK) a letopočet 1832. V interiéru je na zadní straně horní část výklenku hlubší, pod ní je police, uzpůsobená jako oltářní stůl.

Víc popsat neumím.

Series Navigation<< Hřbitovní kaple v Horní ChřibskéKaple Nejsvětější Trojice na vrchu Horka ve Chlumci >>
Tagy