weby pro nejsevernější čechy

Kaple Nejsvětější Trojice v centru Hořína

Uprostřed Hořína na křižovatce na konci ulice, vedoucí od zdejšího zámku, stojí trojboká výklenková kaple Nejsvětější Trojice.

Kaple je kulturní památkou:

Zděná barokní trojboká kaple s mírně konkávně vybranými nárožími, krytá nízkou prejzovou střechou. V nikách jsou novodobé obrazy Nejsvětější Trojice, sv. Václava a sv. Anny. Kaple pochází z 18. století.

Kaple se nachází ve středu trojúhelníkového rozcestí v J části osady, na ose proti vstupu do zámku. Kaple je zděná, trojboká s mírně konkávně vybranými nárožími, krytá nízkou prejzovou střechou kopírující půdorys. Na střeše je umístěna čtveřice kovových křížů. Stěny jsou členěny výraznou soklovou římsou a ukončeny profilovanou korunní římsou s draperiovým prohnutím na každé straně. Všechny tři stěny jsou vybrány mělkými výklenky zaklenutými stlačeným obloukem a klenutými konchou. V nikách jsou nově vymalovány obrazy Nejsvětější Trojice, sv. Václava a sv. Anny. Niky jsou nově uzavřeny prosklenými rámy.

Původní evidenční list památky:

1969 – Trojboká kaple z roku 1732 s mírně vykrojenými nárožími a třemi výklenky, jež jsou vyplněny malířskou výzdobou představující Nejsvětější Trojici, sv. Václava a sv. Annu s Pannou Marií. Nízká prejzová stříška s kýlovou římsou. Popraskané zdivo, opadaná omítka, stříška poškozena. Malby značně poškozené. Výklenek (sv. Václav) poškozen mechanickými vlivy. Nezdržována.

Z historického popisu a aktuálního stavu vyplývá, že kaple prošla důkladnou opravou, o níž se (tradičně) nedá nic najít. Podle staré fotky to vypadá, že na stříšce byl tehdy jen středový kříž., panorama z roku 2014 neukazuje ani ten. Dnes už spodní část poškozuje vlhkost a vegetace.

Series Navigation<< Kaple na návsi v BrozánkáchHrobka Lobkowiczů na hřbitově v Hoříně >>
Tagy