weby pro nejsevernější čechy

Kaple se zvoničkou ve Dřevcích u Třebívlic

U silnice, procházející obcí Dřevce (část Třebívlic), stojí v zatáčce u místní odbočky u domu čp. 184 kaple se zvoničkou.

Na rohu v kamenné zídce, tvořící základ plotu přiléhajícího pozemku, vybrání se dvěma cihlovými sloupky (na levý navazuje dřevěný plot, pravý má cca třetinovou výšku) a malým záhonem, v němž je umístěna zděná omítaná výklenková kaple na obdélném půdorysu.

Sokl v úrovni okolí (zídky a zahrady) v odlišné (šedomodré) barvě nese tělo kaple. Ve spodní části plastický rám, v něm umístěna deska se jmény padlých Velké války. Nad ním výklenek s parapetem, lemovaný profilovaným štukovým rámem. Ve výklenku dřevěný rám s panty, okno či dvířka ale chybí. Uvnitř zarámovaná reprodukce Panny Marie s Ježíškem. Tělo kaple ukončeno podstřešní římsou a nízkou stříškou, na níž stojí zvonice, v níž je prázdná zvonová stolice. Střešní krytina na kapli i zvonici poškozena, tašky rozbité, celé kusy chybí. Překvapení čeká při pohledu ze zadní strany. Kaple má směrem do zahrady další, tentokrát dokonce stříškou stíněný výklenek. Ovšem stav kaple z této strany je katastrofální.

Výše linkovaný web uvádí „Pozemek s kapličkou je v soukromém vlastnictví (Kamila Martinová z Prahy)„.

Vzhledem k tomu, že nic víc se o kapli nedá najít, nedokážu vypátrat, zda vznikla spolu s památníkem padlým, nebo deska obětem 1. světové války byla dodatečně umístěna na již existující kapli…

Series Navigation<< Kostel svatého Stanislava z Krakova v MěrunicíchKaple svatého Prokopa ve Skalici u Třebívlic >>
Tagy