weby pro nejsevernější čechy

Kaple svaté Rozálie v Terezínské ulici v Roudnici nad Labem

Blízko kruhového objezdu na ulici Terezínská stojí kaple svaté Rozálie.

O kapli informuje průvodcovská brožura Historické památky Roudnice nad Labem, vydaná neuvedeného roku Městským úřadem ve spolupráci s Podřipským muzeem Karla Rozuma:

Na volném prostranství za židovskou čtvrtí při cestě na Hrobce, Židovice a Doksany byla v roce 1718 vystavěna kaple, která měla být připomínkou morové rány v Roudnici z roku 1713. Tehdy z původních 1672 obyvatel (bez osadníků židovského původu) zbylo 994 občanů. Co se týče občanů židovského původu, lze předpokládat, že jich v Roudnici pobývalo kolem 250 (podle počtu 51 domů, které vlastnili).

Projekt kaple si objednalo roudnické měšťanstvo u knížecího architekta Antonína Ritze. Samotná stavba byla realizována v daleko prostší formě než byly architektovy původní plány.

Tato jednoduchá barokní kaple je uvnitř kulatého půdorysu, zvenčí je situována do tří stran. Boční stěny jsou vyduté s apsidami. Průčelí je naopak konvexně vzduté, vybíhající do stran a zakončené pilastry. Průčelní profilovaná římsa je ozdobena dvěma urnami. Střecha je kopulovitá a na jejím vrcholu je umístěn kovaný kříž.

Kaple byla vysvěcena proboštem Potůčkem 11. května 1726. Dle oficiálních zdrojů však „Kaple byla vysvěcena až v roce 1926„. Tak si vyberte…

Kaple je kulturní památkou:

Barokní kaple z roku 1718 od stavitele Antonína Ritze na paměť obětem moru. Centrála na nezvyklém půdorysu trojúhelníka s projmutými boky, prostoupeného kruhem. Kaple ukončena zděnou kupolí, vstupní průčelí se štukovým portálem zdobeno vázami.

Series Navigation<< Kaple Všech svatých v RohatcíchHřbitovní kaple Všech svatých v Roudnici nad Labem >>
Tagy