weby pro nejsevernější čechy

Juchtová kaple na rozcestí u pomníku bitvy u Chlumce nad Přestanovem

U hlavní silnice 253, v místě, kde se tyčí pomník bitvy u Chlumce a odbočuje vedlejší silnice na Stradov, stojí výklenková kaple, zvaná Juchtová.

Stručnou informaci o kapli poskytuje informační cedule na místě:

Výklenková zděná kaple byla vybudována v první polovině 19. století v místech nejtěžších střetů srpnové bitvy 1813. Kulturní památkou byla prohlášena v roce 1995. Původ jejího názvu nebyl dosud objasněn. Jeden pramen hovoří o juchtové vůni zde rostoucích rostlin, jiný o vůni rudě zbarvené země, prolité krví tisíců padlých vojáků.

Jak zmíněno, kaple je kulturní památkou:

Kaple postavená v souvislosti s bitvou u Přestanova (či Chlumce) v roce 1813 stojí asi 500 metrů severozápadně od obce, na severní straně křižovatky silnic, kde silnice z Přestanova se rozděluje do dvou směrů – západním směrem pokračuje do Unčína a východním směrem odbočuje vedlejší silnice do Stradova.

Tudy se chtěla 29. 8. 1813 probít francouzská vojska, aby zlikvidovala ruské dělostřelecké baterie. Plán jim však zhatil včasný příjezd gardové jízdy Rusů.

Tzv. Juchtová kaple je zděná, v průčelí hladce, jinak hrubě omítnutá výklenková kaplička postavená na podkovovitém půdorysu pod maltovou polokuželovou střechou, po okraji opatřenou na plocho položenými cihlami. Jižní průčelí má formu toskánské edikuly na jednoduchém soklu s pilastry při nárožích (dnes bez hlavic) završené nízkým trojúhelným štítem. V ose plným obloukem zaklenutá nika s profilovanou šambránou vyrůstající z profilované římsy a opatřená hlavním klenákem a patečními římsami. V nice bývala socha Ecce homo, z níž zbyl pouze profilovaný podstavec. Dnes má nika novodobou mříž a na zadní stěně je namalována polopostava Ježíše Krista.

Spolek pro vojenská pietní místa na svém webu uvádí:

Kaple stojí v místech, kde se křižují silnice ze Stradova, Přestanova a Unčína. U této kaple byl sváděn velmi tuhý boj k večeru prvního dne bitvy u Chlumce 29. srpna 1813. Francouzi v tomto místě útočili s cílem probít se a zlikvidovat ruské dělostřelecké baterie umístěné nedaleko. Obsluha těchto děl byla tehdy již téměř pobita a hrozilo nebezpečí, že se Francouzi děl zmocní. Baterie byly zachráněny útokem ruské gardové jízdy.

Ač státem chráněná památka, jak je z obrázků vidět, nic moc – prasklá a opadaná stěna, loupající se omítky, vzlínající vlhkost…

Series Navigation<< Kaple svatého Antonína Paduánského v PřestanověKaple svatého Floriána na návsi v Unčíně >>
Tagy