weby pro nejsevernější čechy

Kaplička u Kotle – Osečné

V lesích u silnice 278 mezi Osečnou a Kotlem stojí výklenková kaplička z roku 1860, původně zasvěcená Nejsvětější Trojici.

Obecní web informuje:

Výklenková kaplička vystavěná na obecní náklady v roce 1860 stojí severozápadně od obce, na severní straně komunikace směřující z Osečné do Kotle. Původně byla zasvěcena Nejsvětější Trojici. Drobná zděná a hladce omítnutá památka stojí na obdélném půdorysu. Hlavní průčelí s hlubokou půlkruhově zaklenutou nikou lemují nárožní pilastry. Výklenek půlkruhového tvaru je dosti hluboký, s jednoduchým orámováním. Niku původně vyplňoval malovaný obraz na plátně.

Boční průčelí s lizénovými rámci uzavírá bohatě profilovaná římsa. Ta přechází i na hlavní průčelí, kde je v prostoru nad nikou přerušena. Průčelí ukončuje trojúhelníkový štít, po stranách lemovaný předstupující římsou. Na vrcholu trojúhelníkového štítu se nachází jednoduchý železný kříž. Neomítnutá zadní strana kapličky rovněž s trojúhelníkovým štítem odkrývá zdivo z pískovcových kvádrů. Objekt kryje sedlová střecha vyskládaná plechovými šablonami. 

Památkový katalog opakuje totéž jinými slovy.

Series Navigation<< Kaple u MařenicKaple sv. Anny v Kotli – Osečné >>
Tagy