weby pro nejsevernější čechy

Skalní kaple Božího hrobu ve Velenicích

U silnice z Velenic do Brniště je do pískovcové skály vytesaná jeskyně Boží hrob, kterou v letech 1710-1711 vytesal místní statkář Schille.

Když jsem u místního kostela vystoupil z auta, abych se vydal hledat vodopád, padl mi do oka rozcestník, ukazující směry k místnímu smírčímu kříži, zřícenině tvrze, Rabštejnské vyhlídce a Božímu hrobu. Docela dost pamětihodností na tak malou obec. Stihl jsem jen ten Boží hrob, ostatní snad někdy příště. Cesta totiž není značená, je třeba vyrazit daným směrem a spoléhat částečně na intuici. Je to ale vcelku jednoduché – prostě po silnici daným směrem, až se člověk zarazí o informační ceduli.

Takže informace z této cedule (pocházející zjevně z webu o Lužických horách), doplněné o pár dalších internetových zdrojů:

Boží hrob u Velenic na Českolipsku patří mezi zajímavé církevní památky Libereckého kraje. Jedná se o asi 8 metrů dlouhou „jeskyni“ vytesanou do pískovcové skály u silnice ze vsi Velenice do Brniště (cca 0,5 km východně od velenického kostela). Je chráněna jako kulturní památka České republiky.

Lidový umělec a hospodář Schille z velenického statku č. 2 vytesal kapli včetně výzdoby – plastik a reliéfů. Jelikož obec neměla kostel (ten byl postaven až v r. 1735), kaple ho zřejmě nahrazovala a později se stala vyhledávaným poutním místem.

Podlouhlá kaple, nazývaná také Růžencová, je zakryta stříškou a uvnitř je členěna do tří prostor. Prostřední prostor je přístupný širokým portálem, vedlo k němu původně několik schodů, ale ty byly při úpravě silnice zasypány. Přímo proti vstupu je vytesán oltář se schránkou pro uložení Kristova těla, které se sem vždy o Velikonocích přenášelo v průvodu z velenického kostela. V postranních dvou místnostech, osvětlených vždy dvojicí oken, jsou ještě znatelné lidové výjevy z pašijového cyklu s patrnými zbytky maleb. Jsou tu reliéfy s posledními chvílemi Ježíše Krista od jeho modlitby na Olivetské hoře až po ukřižování na Golgotě.

Další plastiky z pozdější doby (počátek 19. století) zdobily kapli i zvnějšku. Nad vchodem byly osazeny kamenné desky s reliéfy cyklu Tajemství růžence, proto se kaple nazývala také Růžencová. Vlevo od vchodu byly reliéfy Zvěstování, Navštívení, Klanění tří králů, Obětování, Uvedení Ježíše do chrámu a Kristova učební léta. Na pravé straně Rafael a Tobiáš, Vzkříšení, Nanebevzetí, Sestoupení ducha svatého a Korunování Panny Marie. V pilíři vedle vchodu je vytesán reliéf Ukřižování z 1. třetiny 19. století.

Po 2.světová válce byla kaple volně přístupná a tím začala její devastace. Něco bylo rozkradeno, z venkovních reliéfů se zachovaly pouze dva, ketré byly uloženy několik let v českolipském muzeu. Podařilo se je nakonec vrátit do kaple.

Obec nechala kapli v roce 2002 opravit a interiér zajistit mřížemi, aby nedocházelo k dalšímu ničení. Zájemci o podrobnější prohlídku mohou požádat o klíč na obecním úřadě, což jsem nezkoušel a spokojil se s pohledem přes mříže.

Series Navigation<< Kaplička sv. Antonína Hodkovice nad MohelkouKaple sv. Anny v Dlouhém Dole >>
Tagy