weby pro nejsevernější čechy

Kaple svatého Jana Nepomuckého ve Mšeném-lázních

V místě křížení ulic Hlavní, Školní a Skalička pod zámkem ve Mšeném-lázních stojí kaple svatého Jana Nepomuckého.

Nejedná se o chráněnou památku, navíc má stejné zasvěcení jako zřícenina mnohem větší kaple nad lázeňským areálem, takže veškeré vyhledávání selhává a ukazuje jiný objekt. Přitom jde o stavbu v této části obce dominantní, už jen proto, že se kolem ní otáčejí autobusy k nedaleké zastávce…

Zděná omítaná kaple obdélného půdorysu s trojbokým uzavřením. Čelní strana je stíněna vzrostlou lípou, kolem kaple dlažba ze žulových kostek. Ke dveřím v čelní stěně dva schody, dveřní otvor s gotickým obloukem s pískovcovým ostěním, dveře dřevěné, dvoudílné. Stěna od země do půli dveří neomítnutá, z pískovcových bloků, zbytek stavby má ponechány neomítnuty cca 3-4 řady kamenů nad základy. Rohy stavby kosené, dozděné pískovcovými kvádry s širší nízkou základnou. Dozdění končí v cca 2/3 výšky stěny kamennou sešikmenou římsou, úsek ke střeše je tvořen barevně odlišeným nízkým reliéfem. Na bocích kaple na každé straně jedno vyšší, lomeným obloukem zakončené okno s pískovcovým ostěním.

Na čelní straně vyšší trojúhelný štít, ozdobený jen reliéfním podstřešním zubořezem kontrastní barvy, který pokračuje pod střechou kolem celé stavby. Nad sloupy na rozích čelní strany v zalomení střechy pískovcové ozdoby – sokl čtvercového půdorysu, druhá etáž oddělena sešikmenou lištou. O něco užší a vyšší tělo má na všech stranách mělký orámovaný výklenek s gotickým obloukem, nad nímž je zalomení. Vrchol tvoří jehlan. Celek kopíruje tvar oplechované zvonice na zadní části hřebene střechy, kryté pálenou krytinou – bobrovkou. Ve věžičce je patrný zvon, na vrcholu střechy malá makovice s jednoduchým křížem.

Series Navigation<< Kaple u rozcestí v ulici Lázeňská východně ve Mšeném-lázníchKaple v Hrádku pod Ranou >>
Tagy