weby pro nejsevernější čechy

Kaple Nanebevzetí Panny Marie v Novém Hraběcí

Na místní křižovatce v Novém Hraběcí stojí kaple Nanebevzetí Panny Marie.

O kapli wiki uvádí:

Kaple Nanebevzetí Panny Marie v Novém Hraběcí (místní část města Šluknov) je římskokatolická obecní kaple z roku 1867. Novorománská sakrální stavba stojí u hlavní silnice na okraji vsi.

Jedinou kapli v dříve samostatné obci Nové Hraběcí dali postavit místní obyvatelé roku 1867. Peníze pro stavbu získali z veřejné sbírky, část nákladů uhradila obec. V následujícím roce byl za 18 tolarů pořízen zvon pocházející ze zvonařské dílny v hornolužické Kleinwelce. Kaple sloužila zejména během mariánských svátků, v neděli po svátku Nanebevzetí Panny Marie se konala poutní mše.

V roce 1918, kdy měl být zvon z kaple zkonfiskován pro vojenské účely, náhle zmizel a znovu se objevil až po skončení války. Sedlák je skryl v seně své stodoly.

Po skončení druhé světové války a následném vysídlení většiny původních obyvatel Nového Hraběcí přestala být kaple využívána. Postupně přišla o veškeré vybavení a o zvon. Ve druhé polovině 20. století prošla opravami fasáda i střecha, stavba však vyžaduje celkovou rekonstrukci. Kaple je v majetku města Šluknov a není památkově chráněna. Pravidelné bohoslužby se neslouží.

Novorománská kaple stojí na obdélníkovém půdorysu s půlkruhovou apsidou v závěru. V průčelí je umístěn půlkruhově zakončený portál a pilastry na nárožích. Trojúhelníkový štít s prázdnou nikou odděluje římsa. Každou z bočních stěn zdobí dvě dvojice pilastrů a dvojice půlkruhově zakončených oken. Apsida má po obou stranách malé okno. Nepůvodní fasáda je hrubá, poškozená. Čtyřhranný sanktusník v přední části střechy navazuje na štít. Střecha je provizorně pokrytá asfaltovou lepenkou, která nahradila původní břidlici. Interiér je plochostropý. Z původního mobiliáře se nedochovalo nic.

Mapy.cz zmiňují „Na střeše nad vchodem se nacházela věžička se zvonem. Nedávnou rekonstrukcí však kaple o zvoničku přišla.

Aktuálně na střeše zvonička je, zřejmě obnovená (kámen, tvořící rohové sloupky, svítí novotou). Samotná střecha je v opravě, zakrytá plachtou.

Series Navigation<< Kostel Povýšení svatého Kříže v ÚdlicíchKostel svatého Michaela archanděla v Litvínově >>
Tagy