weby pro nejsevernější čechy

Kaple Panny Marie v Radejčíně

U hlavní silnice, procházející obcí Radejčín (dnes část Řehlovic), takřka ve středu obce u odbočky na Žim, stojí výklenková kaple Panny Marie.

O zdejším pomníku obětem Velké války lze informace nalézt, o památkově chráněné sýpce také. Kaplička ale jako kdyby skoro neexistovala.

 

Zděná, bíle omítnutá stavba na obdélném půdorysu. Hladké stěny, trojúhelníkový štít oddělený od tělesa kaple sešikmenou římsou, krytou na čelní straně taškami stejně jako sedlová stříška. Na bočním stěnách římsa oplechovaná, na zadní stěně římsa chybí. Na přední straně ve štítě výklenek, v němž je umístěno kované jméno Maria. Dveře do kaple uzavřeny mříží, na ní v horní části nápis IHC s křížem, ve spodní části tabulka s letopočtem 2015. Takže buď oprava, nebo znovupostavení? Uvnitř kaple obraz Panny Marie s Ježíškem, v bočních stěnách prázdné výklenky s dřevěnou lavicí, podlaha vydlážděna. Na zadní straně ve štítu negativní reliéf – polovina zeměkoule nese kříž, po jeho bocích ryby.

Více říct nedokážu.

Series Navigation<< Kaple Panny Marie v HabrovanechKostel svaté Barbory v Dubici / Dubičkách >>
Tagy