weby pro nejsevernější čechy

Hřbitovní kaple v Čížkovicích

Na hřbitově v Čížkovicích proti hlavnímu vstupu stojí ve svahu hřbitovní kaple.

Zděná omítaná stavba obdélného půdorysu prošla na první pohled opravou, což potvrzuje pohled na fotografii na webu Drobných památek z roku 2017.

K průčelní stěně, obrácené je vchodu na hřbitov, vede cesta ze žulových kostek s několika schody, vyrovnávajícími svažitý terén. Kolem dveřního oblouku je mírně předsazený přístavek s vlastní střískou. Dveře jsou dřevěné, dvoukřídlé, horní oblouk je zasklený. Průčelí vrcholí nástavbou ve štítě se spodním zubořezem. V nástavbě je okénko, zřejmě původně zvonice. Na vrcholu stříšky je kamenný křížek.

Na bocích kaple je na každé straně jedno malé obloukové okénko, kaple má sedlovou střechu pokrytou bobrovkami. Na zadní straně ve štítě kruhové okénko.

K zadní stěně je přistavěna nižší takřka čtvercová sakristie se dřevěnými dveřmi na východní straně. V zadní stěně dvě malá obdélná okna, nižší střecha kryta stejnou bobrovkou jako kaple.

O historii (dvoj)hřbitova více zde ->, na ukázku vybírám:

Roku 1895 byla opravena hřbitovní kaple. Součástí hřbitovního areálu byla i márnice spolu s pitevnou, která byla při revitalizaci hřbitovní zdi v září 2020 zbořena.

V obecní kronice na straně 59 se píše, že byl hřbitov na jaře v roce 1950 opraven spolu s kaplí.

Series Navigation<< Kostel Narození Panny Marie v TurnověKostel svatého Marka v Sušanech >>
Tagy