weby pro nejsevernější čechy

Kaple Čtrnácti sv. pomocníků u čp. 77 v Dubnici

U silnice okraji obce Dubnice (směrem na Žibřidice) stojí ve svahu mezi sloupem vysokého napětí a domem čp. 77 výklenková kaple.

Kaple stojí na dohled sousední kaple Panny Marie Sněžné a vypadá stejně anonymně. Po delším hledání a porovnávání obrázků jsem info nalezl tentokrát nikoli na webu Spolku Drobné památky severních Čech, kde v seznamu není uvedena, nýbrž v evidenci zničených kostelů. Zde je uveden její název s poznámkou, že bývá nazývána též Strubelova kaple (Strubels kapelle). Což je bohužel kromě fotek dezolátního historického stavu vše.

Kaple tedy musela relativně nedávno projít komplexní opravou, nepodařilo se mi o ní ale vůbec nic najít. Na fotografiích na zmíněném webu je patrné, že kaple je postavena z pískovcových bloků (což pod dnešní fasádou není vidět), cihelná dozdívka je jen těsně pod střechou a je z ní vytvořen oblouk nad vstupem do výklenku a štít.

Dnes je holý pískovec ponechán pouze v základech (dvě řady kvádrů), zbytek stavby je omítnut. Na čelní straně z každé strany vstupu dva polosloupy, v trojúhelníkovém štítě nad obloukem vstupu mělká nika s obrazem Panny Marie s Ježíškem. Štít je na spodní straně a pod stříškou lemován ozdobnou římsou. Vstup je uzavřen dřevěnými plaňkovými dvoudílnými vrátky, uvnitř je malý oltářní stůl a nad ním visí na stěně dřevěný kříž. Boční stěny bez oken rámovány širokou vystupující lištou, na zadní hladké stěně rámování pouze barvou. Sedlová střecha je kryta pálenou taškou, pod střechou vyčuhují přes pozednici na bočních stěnách trámky.

Series Navigation<< Kaple v zahradě domu čp. 8 v České Vsi (Jablonné v Podještědí)Kaple Panny Marie Sněžné na okraji Dubnice >>
Tagy