weby pro nejsevernější čechy

Kaple Nejsvětější Trojice na vrchu Horka ve Chlumci

Na vrchu Horka nad městem Chlumec stojí kaple Nejsvětější Trojice.

Informace o kapli jsou k dispozici na tabuli přímo na místě, další zdroje na netu:

Na nevysokém čedičovém kopci bývalo obětiště, poté přemyslovský hrad s celnicí na křižovatce dvou významných zemských cest. Jako výraz vděku, že rodina a poddaní byli ušetřeni moru v roce 1680 (v nedaleké Krupce podlehla morové epidemii více než třetina obyvatelstva), nechal chlumecký hrabě Jan František Kolovrat-Krakovský, syn prvního z kolovratských majitelů panství, postavit na Horce v letech 1690-1691 monumentální kapli Nejsvětější Trojice nákladem 17 000 zlatých. Autorem architektonického návrhu je významný představitel evropské barokní architektury Jean Baptiste Mathey. Jedná se o první sakrální stavbu v českých zemích, jež byla vybudována na symbolickém půdorysu rovnostranného trojúhelníku, přičemž vnitřek kaple má půdorys šestiboký. Uvnitř se nachází nástěnné fresky z roku 1691 ilustrující Te Deum.

Hrabě Josef Klement Westphalen-Fürstenberg nechal zřídit pod kaplí rodinnou hrobku, která byla slavnostně vysvěcena v roce 1838.

S kostelem svatého Havla je kaple propojena křížovou cestou. Kaple šestého zastavení byla poškozena dělovou palbou za slezských válek v roce 1757.

Pro svou strategickou polohu zde za bitvy u Chlumce nechal francouzský generál Vandamme zřídit svůj hlavní stan.

Po roce 1945 došlo opakovaně k násilnému vniknutí do hraběcí hrobky a to navzdory tomu, že byl vstup zazděn. Ke zvláště devastujícímu vniknutí došlo roku 1955, kdy se neznámí pachatelé prokopali do hrobky a rakve rozbili a vytahali. Navzdory opětovným snahám o zabránění vstupu do již prázdné hrobky se i nadále mnozí vandalové a zloději pokoušeli vstoupit a to dokonce i probouráním podlahy v kapli.

Po roce 1989 byla opravena fasáda kaple, vyměněny dveře a pietně upraveno nejbližší okolí. Od roku 1958 je kaple chráněnou kulturní památkou.

Kapli tvoří italská barokní trojboká stavba (symbolický trojstěn zasvěcení Nejsvětější Trojice), uvnitř polygonální zaklenutá kopulí s lucernou. Vnější stěny jsou členěny nárožními pilastry, které lemují také mělké rizality na každé straně ukončené nízkým trojúhelníkovým štítem. Ve středu každého rizalitu je vchod. Nad hlavním vchodem se nachází mramorová socha Krista. Uvnitř kaple se nachází bohatá nástěnná výmalba z roku 1691 (obnovena 1901) znázorňující Te Deum. Zařízení kaple je novodobé, dřevěné sochy světců po boku Krista byly v 90. letech odcizeny.

Kaple je (jak výše zmíněno) kulturní památkou. Dosud citované je částečně převzato právě z tohoto zápisu.

Series Navigation<< Kaple naproti domu čp. 262 v ChřibskéKostel svatého Havla ve Chlumci >>
Tagy