weby pro nejsevernější čechy

Kaple Nejsvětější Trojice v Semči

Na návsi obce Semeč stojí kaple Nejsvětější Trojice.

O kapli je zmínka na regionálním webu zde ->:

Ves má velkou obdélníkovou náves, na které je kaple Nejsvětější Trojice z 19. století s kamenným křížem; opravena byla v roce 1996 a naposledy v roce 2003. Na svátek Nejsvětější trojice se slavívala pouť.

Na webu „nadřazené“ obce Děčany je pak k nalezení další zmínka:

Dne 17. prosince 2016 proběhlo v Semči slavnostní vysvěcení kaple „Nejsvětější Trojice“.

Zděná omítaná stavba na obdélném půdorysu s polygonálním závěrem. Nízké hrubě omítané základy, kolem nich jedna řada kamenné dlažby. Na čelní straně vstupní otvor s horním obloukem, vyplněný dvoukřídlými dřevěnými dveřmi, oblouk prosklený. Nároží zdobeno bosáží, nad obloukem dveří štuk, kopírující oblouk. Trojúhelný štít oddělen římsou, která na bočních stěnách přechází pod sedlovou střechu, kopírující lomením v zadní části závěr kaple. Ve štítě v horním cípu kruhové okno, nad ním ve hřebeni osazen dvojitý kovový kříž. Na bocích kaple přesahující bosáž z čelní stěny a jedno obloukové okno se stejným štukem nad obloukem, jako je nade dveřmi, jinak jsou stěny hladké. V uzávěru kaple pod střechou malé kruhové okno. Střecha kryta pálenou taškou s hřebenáči, na hřebeni těsně před uzávěrem kaple malá oplechovaná šestiboká věžička s plechovou stříškou, ukončenou křížem.

Series Navigation<< Kaple v ŽidovicíchKostel Povýšení svatého Kříže v Kunraticích u Cvikova >>
Tagy