weby pro nejsevernější čechy

Kaple na městském hřbitově v Bílině

V jihozápadní části Městského hřbitova v Bílině u zdi před obřadní síní, v blízkosti památníků obětem 2. světové války a zdejšího židovského hřbitova, stojí opravená hřbitovní kaple.

Jednoduchá zděná omítaná stavba na obdélném půdorysu. Průčelí s velkým zaobleným vstupním otvorem a trojúhelným štítem, dvoudílné dřevěné dveře s prosklenou horní částí. Boční stěny bez oken, zvýrazněny vystouplým průčelím a podstřešní římsou. Zadní stěna je součástí hřbitovní zdi. Jednoduchá sedlová střecha s hřebenáčem je kryta pálenou taškou.

Series Navigation<< Kostel svatých Petra a Pavla na Mírovém náměstí v BíliněKostel svatého Václava v Budyni nad Ohří >>
Tagy