weby pro nejsevernější čechy

Kostel svatého Vavřince v Náchodě

Uprostřed Masarykova náměstí v Náchodě pod zámeckým vrchem stojí kostel svatého Vavřince.

Na wiki:

Kostel svatého Vavřince v Náchodě je římskokatolický farní kostel náchodské farnosti-děkanství. Původně gotická stavba ze 14. století stojí uprostřed náchodského Masarykova náměstí a je chráněn jako kulturní památka. Jako farní je výslovně připomínán roku 1355. Kostel je jedním z mála v Čechách, kolem kterého nikdy nevznikl hřbitov, ten byl a je u původního kostela sv. Jana Křtitele na Starém Městě.

Kostel byl pravděpodobně vystavěn kolem roku 1310. Roku 1441 kostel při dobývání města Slezany vyhořel. Roku 1570 se po požáru zřítil dřevěný strop lodi a kruchta. V letech 1570-1578 byla italským stavitelem Baltazarem zaklenuta chrámová loď, na kamenných sloupech postaven kůr a dlouhá oratoř se schodištěm z náměstí. Při požáru celého města roku 1663 shořel i kostel, po požáru byly obě věže sníženy, odstraněny římsy a byly opatřeny dnešní dřevěnou nástavbou. Poslední větší stavební změny na věžích byly provedeny v 18. století.

Kostel je jednolodní, původně gotický, přestavěný v 16. století. Nejstarší částí stavby je presbytář s pěti stranami a čtyřmi opěráky, z nichž dva byly později částečně zazděny ve věžích. Loď je vyšší než presbytář, bez opěráků a s hrotitými gotickými okny. Zastřešena je vysokou sedlovou střechou a sklenuta je křížovou renesanční klenbou. K presbytáři přiléhají dvě nestejné věže, vysoké kolem 40 metrů, lidově zvané Adam a Eva. Severní Adam je o něco nižší, vzdálenější lodi a v přízemí má sakristii.

Vpředu lodi kostela jsou dva oltáře, vlevo oltář sv. Anny od červenokosteleckého malíře Gustava Vacka, vpravo oltář Panny Marie. Kazatelna je z roku 1791, původní byla přenesena do kostela sv. Jana Křtitele ve Starém Městě. Křížová cesta z roku 1953 je od Břetislava Kafky.

Kostel je kulturní památkou:

Areál vrcholně gotického městského kostela upravovaného v dalších obdobích sestává z vlastního kostela a sousoší Kalvárie. Dominanta města, architektonický úběžník náměstí.

Areál je dokladem stavebního vývoje města, technické vyspělosti řemesla a estetické úrovně řemeslné, uměleckořemeslné a umělecké produkce té doby.

Součástí areálu jsou: kostel sv. Vavřince a sousoší Kalvárie (původní rejstř. číslo státního seznamu 1474, po GA 1464/2 – kalvárie byla z původního stanoviště na náměstí přemístěna k závěru kostela z komunikačních důvodů.).

Původní evidenční list památky:

Děkanský kostel sv. Vavřince na náměstí VŘSR. Goticko-renesanční s barokními věžemi. Závěr gotický pravděpodobně z původní stavby, která se poprvé připomíná k roku 1355. Loď, která vyhořela, byla přestavěna v 16. století a vestavěna do lodi literátská kruchta. Hlavní portál renesanční s erby Smiřických v nadpraží. Portál v severní stěně lodi a v jižní zdi kněžiště gotický. V kněžišti gotické kamenné sanktuarium a epitaf rodu Smiřických /renes/. Dva náhrobky z 16. a 17. století. Gotická stavba z poč. 14. století, přestavěná renesančně v letech 1570-8 Baltazarem Vlachem. Dřevěná patra věží z konce 18. století. Inventář novější, většinou z 19. stol.

Series Navigation<< Kostel svatého Mikuláše v Tisové u TachovaKostel svaté Kateřiny Alexandrijské ve Vysokém nad Jizerou >>
Tagy