weby pro nejsevernější čechy

Hřbitovní kaple na hřbitově v Lobendavě

V severní části hřbitova v Lobendavě vlevo od vstupu stojí u silnice drobná hřbitovní kaple.

Trochu nestandardní situace. Je mnoho hřbitovů, na nichž stojí mnohdy větší a významnější stavby, o nichž nikde ani čárka. Tady vedle sebe stojí budovy dvě, přičemž ta větší vlastně „neexistuje“ – drobná zmínka viz další text. Zato o kapli od stručné informace po detailní popis:

Severně od kostela se rozkládá obecní hřbitov s novorománskou hřbitovní kaplí z roku 1874.

Podrobně:

Hřbitovní kaple v Lobendavě je funerální stavba nacházející se na místním obecním hřbitově. Novorománská kaple pochází z roku 1874, není pravidelně využívána, ani památkově chráněná.

Lobendavská hřbitovní kaple byla postavena spolu se založením nového hřbitova roku 1874. Později nebyla upravována (výjimkou je náhrobník na jižní stěně), dochovala se tak v původní podobě. Po skončení druhé světové války přestala být využívána mimo jiné proto, že zásadně klesl počet obyvatel Lobendavy a Severní, a tedy i množství smutečních obřadů. Kaple postupně přišla o vnitřní vybavení, v průběhu let chátrala, až hrozil její zánik. Oprava tehdy děravé střechy a degradovaných omítek proběhla na počátku 21. století. Celková rekonstrukce vnějších omítek proběhla v říjnu a listopadu 2020.

Stav kaple před rekonstrukcí

Hřbitovní kaple je spolu se hřbitovem v majetku obce Lobendava. Není zapsána v katastru nemovitostí a není památkově chráněna.

Kaple je postavena v novorománském slohu. Stojí na obdélném půdorysu, je však trojstranně zakončená. V průčelí je umístěn štukový portál zakončený římsou a křížem, obě strany průčelí zdobí lizény, které ve štítu přecházejí v obloučkové vlysy. Štít zakončuje betonový podstavec s křížem. Uprostřed štítu je umístěna zasklená nika s polychromovanou soškou Madony. Dřevěné dveře nejsou původní a nesou známky značného opotřebení. Boční stěny zdobí lizénové rámce a dvojice sdružených oken s jednoduchými oblouky a podokenními a nadokenními římsami. Pod okny jižní stěny je vsazen náhrobník vrchního učitele Franze Schiera z roku 1876. V zadní stěně je umístěno malé kruhové okno. Fasáda po poslední rekonstrukci kombinuje bílou a žlutou barvu. Střechu pokrývá zelený asfaltový šindel. Strop kaple je klenutý, stěny v presbytáři zdobí pilastry se zdobnými hlavicemi (sériově vyráběné, montované). Mobiliář zcela chybí.

Domek hrobníka, márnice (viz další text):Lobendavský nový hřbitov byl založen roku 1874, tedy ve stejné době jako hřbitovy v okolí. Je ohraničen dřevěným plotem s kamennými sloupky. Kromě hřbitovní kaple je jeho součástí dům správce (čp. 297), dnes využívaný jako sklad a márnice (viz foto výše). Po druhé světové válce je využívána pouze část hřbitova; levá strana je pustá a neudržovaná. V udržované části je umístěn památník vojákům 2. polské armády, kteří padli při osvobozování obce v květnu 1945.

Kaple v roce 2002
Kaple v roce 2004

Jak je na fotografiích vidět, fasáda sice stále ještě září novou barvou, ale otázka je, jak ještě dlouho. Tak nějak je obvyklé, že se neumíme vypořádat s vlhkostí a povětrností – prýská, puchří a opadává.

Series Navigation<< Márnice na bývalém hřbitově u kostela svatých Šimona a Judy v Lipové u ŠluknovaKostel Navštívení Panny Marie v Lobendavě >>
Tagy