weby pro nejsevernější čechy

Kaple na návsi v Brozánkách

V severní části obce Brozánky (dnes část Hořína) se na malé návsi nachází kaple.

Na Zničených kostelech jen krátce (zato s řadou fotek):

Kaple se sanktusníkem. Má novou střechu. Pozemek s kaplí patří obci Hořín; obec v roce 2014 zorganizovala opravu kaple.

Něco ke čtení přímo na místě:

Nepodařilo se dohledat, od kdy kaplička stojí – nejstarší informace v kronice z roku 1890 – tehdy do ní zvon darovala kněžna Helena Marie Lobkowiczová (4. 10. 1805 – 15. 4. 1856), pochovaná v Hořínské rodové hrobce – šlechtična duší i srdcem. Zakladatelka útulku pro nemocné a chudé v Mělníku.

Bohužel tento zvon byl zničen a po druhé světové válce v roce 1947 byl zde zavěšen nový zvon. Původ tohoto zvonu neznáme, ale dle Zprávy památkové péče č. 9/1993 (Mgr. Petr Vácha) je ze 13. – 14. století. Rok 1947 na něm vyznačený je rok zavěšení zvonu.

Kaplička byla v dezolátním stavu a obec Hořín se rozhodla ji v roce 2014 zrekonstruovat. Práce provedla firma Šikner.

Popis kaple:

K zajímavostem obce patří kaplička se zvonicí. Kaple je klasicistní čtvercového půdorysu. Pochází z poloviny 19. století. Na její jižní straně je obdélníkový vstupní portál, na bočních stěnách okna s půlkruhovými záklenky. Střecha kaple je valbová s tympanovým štítem. Z roku 1890 pochází zmínka o kapličce, kdy kněžna Helena Marie Lobkowiczová do kapličky věnovala zvon. Bohužel tento zvon byl ve válečných dobách zničen. V roce 1947 byl v kapličce zavěšen nový zvon. Původ tohoto zvonu není zcela znám, ale podle Zprávy památkové péče pochází ze 13. nebo 14. století. Rok 1947, který je na něm vyznačen, je rok obnoveného zavěšení zvonu. O kapličku se vždy starala rodina Nebeských, před jejímž statkem č.p. 2 stojí.

Text dle dalších zdrojů převzat ze Soupisu památek historických a uměleckých v politickém okresu Mělnickém.

Víc najít nelze.

Kaple čtvercového půdorysu zděná, omítaná. Na čelní straně v obdélném portálu, rámovaném šambránou, dvojité dřevěné dveře, nad nimi na malých konzolkách vystupující římsa. V průčelí trojúhelný štít, lemovaný širokou římsou. Boční oblouková okna zasklená, se šambránou a parapetem, zadní okno slepé. Na sedlové střeše, kryté bobrovkou, zvonice čtvercového půdorysu. Na nízké základně čtyři sloupy, nesoucí nízkou jehlancovou střechu s dvojramenným kovovým křížem. Uvnitř za kovanou mříží zavěšen zvon.

Kaple na webu Spolku pro vojenská pietní místa, stav v roce 2008:

Series Navigation<< Kaple Panny Marie v ulici Na Skalce ve CvikověKaple Nejsvětější Trojice v centru Hořína >>
Tagy