weby pro nejsevernější čechy

Kaple Panny Marie v Hostěnicích

U silnice, procházející Hostěnicemi, zhruba uprostřed obce mezi domy stojí členitá kaple Panny Marie.

Složitě komponovaná stavbička se do ulice mezi domy obrací portálem se vstupem, zbytek stavby je skryt prvnímu pohledu mezi přilehlými domy a není tudíž hned vidět, že jde v podstatě o kapli výklenkovou, doplněnou mnoha „přílepky“. Kaple není kulturní památkou, dohledatelné informace jsou chatrné.

S trochou fantazie obdélný půdorys zděné stavby graduje uprostřed vyvýšenou zvonicí, která má po stranách dvě podpůrné části se stříškou, jejíž hřeben je orientován opačně proti zvonici. Vchod má dvojitě odstupňovaný portál. První, menší, ukrývá dva schody k dřevěným dveřím s horním obloukem. Portál je rámován dvěma sloupy, na jejichž hlavice navazuje klenutí nad vstupním obloukem, na jehož klenáku je hlava anděla s křídly – nad bustou je na fasádě letopočet 1904. Malý trojúhlený štít s vystupující římsou je kryt taškami. Na první stupeň navazuje rozšířená druhá úroveň portálu. Ve spodní části obklad základů, pod úrovní střechy průběžná římsa se zubořezem. Již zmíněná středová část tvoří zároveň samotnou kapli – přes sklo je vidět jednoduchý oltářní stůl ve výklenku a shora visící provaz zvonu. Postranní „věže“ zvonice mají slepé okenní otvory s parapetem a naznačeným horním obloukem. Středová věž má velký zaoblený otvor se zvonovou stolicí, z boků nad postranními věžičkami malá oblouková okna. Na hřebeni je kovový kříž. Na bocích středové části za vstupním portálem dvě oblouková prosklená okna. Zadní část je zřejmě řešena obdobně jako průčelí, ale není přístupná.

Víc laicky popsat neumím.

Series Navigation<< Kaple na návsi v Břežanech nad OhříKostel svatého Gotharda v Brozanech nad Ohří >>
Tagy