weby pro nejsevernější čechy

Hrobka rodiny Tchernich na Lesním hřbitově v Novém Boru

Na jižní straně Lesního hřbitova v Novém Boru u plotu, přiléhajícímu k ulici Rumburských hrdinů, stojí vpravo do vedlejšího vstupu na hřbitov blízko centrálního kříže hrobka rodiny Tchernich.

O altánu, tvořeném 6 sloupy na vyvýšeném dvoustupňovém základě, v jehož středu je kruhová lavice kolem sloupu s ozdobnou hlavicí, završeném jehlancovou střechou, lemovanou zubovou římsou, pokryté uvnitř dřevěným obkladem, nelze na netu najít nic než sem tam fotku. Situaci opět zachraňuje kniha Památky Nového Boru, v níž je psáno, že hrobka pochází z 1. poloviny 20. století a patřila majiteli firmy Goldberg – rafinerie a export skla, který byl spřízněn s rodinou Tchernich. Firma byla založena roku 1891, zanikla v roce 1945. Exportovala především do Severní Ameriky.

Hroby jsou umístěny do kruhu kolem pavilonu.

Series Navigation<< Hrobka rodiny Hantich na Lesním hřbitově v Novém BoruBývalá kaple u kruhového objezdu na Tyršově náměstí v Novém Boru >>
Tagy