weby pro nejsevernější čechy

Kaple svaté Anny (svatého Antonína) v Kaňkově

Na jižní straně osady Kaňkov (část Braňan) stojí mezi domy kaple svaté Anny (nebo svatého Antonína, viz další text).

Mapy.cz udávají:

Jednolodní kaple se zvoničkou a vstupní předsíní se nachází v osadě Kaňkov. Pochází z 20. let 20. století. V kapli naleznete jednoduchou oltářní mensu a svatostánek. Před kaplí stojí kříž a plastika anděla.

Nic jiného se nikde vlastně najít nedá. Nejde o památkově chráněný objekt, takže je jen sem tam zmíněna existence kapličky nebo jinými slovy totéž:

V Kaňkově se nachází kaple sv. Anny. Je to jednolodní kaple na obdélném půdorysu se zvoničkou a malou vstupní předsíní. Kaple je poměrně mladá stavba z 20. let 20. století. V interiéru je jednoduchá oltářní mensa a svatostánek. U vstupu do kaple najdeme kříž na soklu a plastiku anděla staršího původu, zřejmě přenesenou sem z některé z rušených obcí Mostecka.

Na travnaté ploše zděná omítaná stavba obdélného půdorysu s vysokým trojúhelným štítem na čelní i zadní straně. Vpředu je před budovu mírně předsazena vstupní předsíň, na jejímž štítě je reliéfní kříž a letopočet 1928. Kaple má holé kamenné (místy vyspravované) základy, předsíň cihlové. Na bocích kaple dvě obdélná zasklená okna, zakončená obloukově, kolem nich šambrány odlišné barvy.Sedlová střecha krytá taškami. Zadní strana hladká, bez oken. Na hřebeni nad vchodem čtverhranná věžička, ve spodní části obložená dřevem. Horní polovina otevřená, čtyři rohové sloupky nesou jehlancovou plechovou střechu s malou makovicí, na níž stojí dvouramenný kříž. Ke vstupu dva schody, dveřní otvor vyplňují dvoukřídlé dřevěné lištami zdobené dveře, v horní části prosklené. V interiéru v levé části několik kostelních lavic, nad oltářem obraz, na něm několik svící a soška Panny Marie. Svatostánek nese nápis IHS a v horní části malý kříž.

Na nedávno zřízené Kaňkovské vyhlídce se lze na obsáhlé infotabuli dočíst info, které odporuje všude jinde uváděnému zasvěcení:

Series Navigation<< Hřbitovní kaple v BraňanechKaple Panny Marie Pomocné v Kostomlatech pod Milešovkou >>
Tagy