weby pro nejsevernější čechy

Kaple svatého Jana Nepomuckého v Dobrné

Nad silnicí, procházející obcí Dobrná, nad Dobrnským potokem u vedlejší pěšiny stojí kaple svatého Jana Nepomuckého.
Rekonstruovaná kaple je kulturní památkou:

Obdélná kaple z 19. století (před rokem 1843) s dolní odsazenou zděnou částí, krytou pultovou stříškou, a hrázděnou horní polovinou. Příčně posazená do svahu, aby věž dominovala okolí. K závěru přisazena zvonice se zděným přízemím a bedněným patrem, s lucernou a cibulí.

V městských dokumentech lze najít: Již v roce 1747 byla vystavěna kaple Sv. Jana Nepomuckého. Což její vznik posouvá o 100 let dřív.

Původní evidenční list památky:

Drobná sakrální stavba na obdélném půdoryse, se zděným přízemím vystupujícím asi o 0,5 m hrázděným patrem. V podélných stěnách patra po 1 okně vzadu, vchod bedněný, v průčelí bedněný štít s vyřezávanými lištami. Kaple plochostropá, zastřešení sedlovou střechou pobitou plechem, rovněž sešikmené přečnívající přízemí pobito plechem. K zadní stěně kaple se přimyká zvonice. Na zděném soklu s dřevěným pravoúhlým portálem svisle bedněné patro s plechovou jehlancovitou stříškou s lucernou a cibulí. Ojedinělý případ drobné sakrální stavby.

Series Navigation<< Kostel Nejsvětější Trojice u hřbitova ve SlanémHřbitovní kaple v Huntířově >>
Tagy