weby pro nejsevernější čechy

Kaple v Lešanech

Poblíž návsi v Lešanech v ulici U Kapličky stojí kaple.

Kaple se nedá pořádně takřka vyfotit. Úzká ulička, kaple poměrně vysoká, z levé strany těsně u stěny strom. A celá stavba vklíněná mezi okolní zástavbu a ploty.

Podrobně zde:

Barokní kaplička se zvonicí, stojící na návsi v Lešanech, je nejstarší dochovanou stavbou této dříve samostatné obce. Podle kronikáře Václava Hlavatého byla postavena ve stejné době jako nedaleká kaplička nad Višňovkou, žádné dokumenty z té doby se však nezachovaly.

Opravu provedla v roce 2015 stavební firma MAKRA, jejímž majitelem je někdejší nelahozeveský zastupitel Jiří Kratochvíl. Uvnitř kapličky stavebníci otloukli poškozenou vlhkou omítku, ošetřili zdivo a nanesli novou sanační omítku. Nové omítky a fasádního nátěru se stavba dočkala i zvnějšku. Po obvodu kapličky byla provedena drenáž a osazeny betonové žlabovky na odvod dešťových vod. Do okna byla vsazena ocelová mříž s pletivem, dveřní mříž byla osázena a doplněna pletivem proti vniknutí drobných živočichů.

Celkové náklady na opravu barokní památky činily 108 tisíc korun, z toho 75 tisíc pokryla dotace Ministerstva pro místní rozvoj z programu podpory obnovy a rozvoje venkova.

A ještě podrobněji:

Kaplička v Lešanech se dočkala nového hávu. Obec památku z 18. století na podzim kompletně opravila, pomohla jí k tomu dotace.

Dotační titul Ministerstva pro místní rozvoj byl pro kapličku šitý jako na míru – ministerstvo totiž dotací chtělo podpořit obnovu drobných sakrálních památek, které nejsou kulturními památkami a nedosáhnou tedy na běžnou podporu, kterou stát kulturním památkám věnuje.

Celkové náklady na opravu barokní památky činily 108 tisíc korun, dotace pokryla 75 tisíc. Obec s žádostí o dotaci uspěla v konkurenci dalších téměř pěti set projektů z celé republiky. Úspěšná byla jen zhruba polovina z nich.

To byl také důvod, proč starosta Josef Kebrle původně vůbec nechtěl žádost o dotaci podávat. Na přípravu podkladů bylo velmi málo času a starosta se obával, že se ve spěchu na něco zapomene a žádost bude vyřazena, stejně jako se to stalo pár měsíců předtím se žádostí na opravu hřiště v lešanském resortu. Referentka Sylva Veličová ale starostu přesvědčila, aby se žádost podala, sama připravila všechny podklady a nakonec slavila úspěch. Za to si pak od starosty vysloužila poděkování v prosincovém zpravodaji. Svou zásluhu na příznivém výsledku ale Sylva Veličová odmítá. “Tyhle dotace spíš připomínají loterii,” komentovala příznivé rozhodnutí ministerstva.

Opravu provedla letos na podzim firma MAKRA, jejímž majitelem je nelahozeveský zastupitel Jiří Kratochvíl. Uvnitř kapličky stavebníci otloukli poškozenou vlhkou omítku, ošetřili zdivo a nanesli novou sanační omítku. Nové omítky se dočkala stavba i zvnějšku, ta se nyní honosí i novým fasádním nátěrem. Po obvodu kapličky byla provedena drenáž a a osazeny betonové žlabovky na odvod dešťových vod. Do okna byla vsazena ocelová mříž s pletivem, dveřní mříž byla osázena a doplněna pletivem proti vniknutí drobných živočichů.

Nad vchodem byl zároveň opraven nápis INKI na správný INRI (latinská zkratka Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum, česky Ježíš Nazaretský, král židovský).

Aby obec zvýšila šanci na získání dotace, oprava kapličky se v červnu doplnila i do strategického plánu obce. Zastupitelstvo na ni včas vyhradilo i potřebný obnos v rozpočtu.

Kaplička byla dlouhodobě ve špatném stavu, omítka byla zvenku i zevnitř místy silně poškozená a na některých místech počmáraná vandaly. Dílčí údržby se dočkala naposledy před osmi lety, kdy ji místní občané při jarní brigádě vymalovali.

Podle kronikáře Václava Hlavatého, autora trojdílné kroniky Lešan, byla kaplička postavena někdy po roce 1760. Žádné dokumenty z té doby se však nezachovaly. V každém případě se ale jedná o nejstarší stavbu v Lešanech, která si do dnešních dnů zachovala svou původní podobu.

Ve stejném období byla postavena i kaplička sv. Jana stojící nad Lešany. Ta se dočkala generální opravy naposledy v roce 2007.

Series Navigation<< Kaple svatých Cyrila a Metoděje ve Velké Bučině u VelvarKaple svatého Jana Nepomuckého jižně od Lešan >>
Tagy