weby pro nejsevernější čechy

Kaple svatého Václava ve Svojkově

V centru obce Svojkov stojí u silnice kaple svatého Václava.

Z netu a dalších zdrojů:

Kaple svatého Václava je barokní kaple (považovaná někdy za kostelík) v obci Svojkov na Českolipsku, náležející pod Římskokatolickou farnost Sloup v Čechách. Kaple je chráněna jako kulturní památka. Kaple stojí uprostřed obce, proti budově obecního úřadu, při silnici II/268 ze Zákup do Sloupu v Čechách.

Kaple byla postavena ve Svojkově (tehdy německy Schwoika) v roce 1726 v barokním slohu a zasvěcena svatému Václavu. V letech 1868 a 1902 byla stavebně upravena, v roce 1902 jí byla přistavěna věž (objekt získal stávající neoslohovou historizující podobu). Kolem roku 2000 byla opětovně zrenovována. Bohoslužby jsou zde slouženy příležitostně.

Památkový katalog nic dalšího nepřidává. Původní evidenční list památky je o něco sdílnější:

Zděná a omítaná, obdélného půdorysu. Průčelí lemováno pilastry. Jimi počínaje probíhá pod římsou široký plochý pás. Půlkruhově zaklenutý vchod. Boční stěny s čtvercovými okénky. Sedlová střecha krytá břidlicí.

Popis pomíjí věž, hodiny, interiér. Boční okna nejsou čtvercová, pilastry nevidno. Jako kdyby šlo o zcela jiný objekt…

 

Series Navigation<< Kaple svaté Anny jižně u Bohušovic nad OhříKostel svatých Petra a Pavla ve Chcebuzi >>
Tagy