weby pro nejsevernější čechy

Farská kaple pod Širokým vrchem

Na křižovatce lesních cest pod Širokým vrchem západně od Rybniště stojí Farská kaple.

Na trase červené turistické značky Stezka Českem, Via Czechia – středozemím  mezi Rybništěm a Krásnou Lípou v místě, kde se kříží s cyklostezkou 211, stojí jednoduchá výklenková kaple. Nezvykle má výklenek z obou stran.

Web o Lužických horách uvádí:

Farská kaple stojí pod lípou na lesním rozcestí v ohybu červeně značené cesty, vedoucí po východním svahu Širokého vrchu z Krásné Lípy do Rybniště. Kaplička je spolu s nedalekou studánkou zakreslena již na mapě Kinského panství z roku 1795. Její původní jméno „Pfaffenkapelle“ (někdy nesprávně překládané jako Mnišská kaple) připomíná období rekatolizace po třicetileté válce, kdy byl v kraji nedostatek katolických kněží a obyvatelé Krásné Lípy museli v letech 1651 – 1724 chodit do kostela v Chřibské. Proto se cestě, vedoucí po východním svahu Širokého vrchu, v té době říkalo Kostelní nebo Farská cesta.

Bíle omítnutá kamenná lesní kaplička s výklenky na obou stranách má plechovou stříšku, na níž kdysi býval křížek. Kaplička byla opředena četnými pověstmi, z nichž většina je dnes již dávno zapomenuta. Roku 1899 byla zničena, ale již 5. srpna následujícího roku ji opět zrenovovali. Naposledy byla kaplička opravena na podzim roku 1987. Ve východním výklenku byl ještě nějaký čas starý, téměř úplně zrezivělý plechový obrázek, znázorňující „Útěk svaté rodiny z Egypta“, v západním výklenku je novější přemalba obrazu z roku 1988, doplněná stručným vysvětlujícím textem.

Na jiném místě webu:

Tříkrálová kaple u Rybniště spolu s nedalekou Farskou kaplí stála u staré Kostelní stezky, po které v době rekatolizace v letech 1651 – 1724 chodili obyvatelé Krásné Lípy do kostela v Chřibské.

Web cituje z knihy Karla Steina „Pomníčky Lužických hor a Českého Švýcarska“:

Samotné jméno kapličky „Pfaffenkapelle“, překládané jako Farská kaple, v sobě skrývá vzpomínku na dobu, kdy lesní cesta nebyla tak bezvýznamná jako je tomu dnes. Jméno vzniklo v době po Třicetileté válce, v době rekatolizace, kdy katolická strana neměla dostatek kněží. Krásnolipská farnost proto v letech 1651 až 1724 spadala ke kostelu v Chřibské. Cesta kolem kaple, které se říkalo „Pfaffensteig“, sloužila také jako Umrlčí cesta. Zesnulí byli po této komunikaci doprovázeni k poslednímu odpočinku na chřibský hřbitov. Pověst vypráví, že pan farář vycházel pohřebnímu průvodu vstříc až k Farské kapli. Dle jiné, pravděpodobnější verze chodili až sem Krásnolipští naproti faráři z Chřibské a po vykonání jeho úkolu ho zase až sem doprovodili. Cesta svůj význam neztratila ani po osamostatnění farnosti v Krásné Lípě. Kolem kaple projel například 21. září 1779 císař Josef II. O dalším osudu kapličky víme jen to, že byla roku 1899 zlovolně zničena, ale již 5. srpna následujícího roku ji dobrodinci renovovali. Akademický malíř August Frind o tom podal zprávu a opravenou kapličku zachytil na několika skicách. Renovace musela být provedena kvalitně, neboť ještě po roce 1980 bylo možno ve výklenku spatřit plechový obraz „Útěk svaté rodiny do Egypta“, i když ve velmi zuboženém stavu. Na štítě kaple pod omítkou prosvítal nápis „Renoviert von Gutthätern…1900“. Zub času se však na kapli nezadržitelně podepisoval a při pohledu na ni bylo člověku smutno. Když jsem na podzim roku 1987 opět kráčel touto cestou, kaplička už z dálky svítila novotou. Dostala nový nátěr a střechu. V dalším roce přibyl i nový obraz namalovaný na původní motiv. O  renovování kaple se zasloužil lesník Mikša Peterka, nový obraz namalovala Nataša Steinová. Zvláštní dík patří Magdaléně Schallerové z Rybniště č. p. 165, která skoro třicet let do kaple nosila květiny.

Kaplička je v péči Klubu českých turistů z Krásné Lípy, který musí řešit její poškozování – jak vidno, východní výklenek byl v roce 2013 zcela pustý, ze západního se obraz ztratil i s textem, provizorně tu byl umístěn dřevěný křížek a menší reprodukce (zřejmě svatý Josef s Ježíškem).

Po deseti letech (4. 7. 2023) je ve východním výklenku (směrem od lesa) stále prázdno. Na stěně je při bližším ohledání upevněn plech, snad ten, na němž býval výše zmíněný obraz Útěku do Egypta. Ve výklenku západním (k lesu a kolemjdoucí cestě) visí křížek, pod ním je reliéf Poslední večeře Páně a vlevo visí koláž Mariánských motivů.

FB Krásné Lípy 16. 7. 2023:

Farská kaplička parádně prokoukla – členky KČT Krásná Lípa dnes provedli velkou údržbu Farské kaple na červené TZT mezi Krásnou Lípou a Rybništěm. Děkujeme!

Series Navigation<< Tříkrálová kaple u RybništěLischkeova kaple severně od Dolní Chřibské >>
Tagy