weby pro nejsevernější čechy

Ovčácká kaple u mostu přes Svitávku v Kamenické ulici v Zákupech

Na trase Naučné stezky Zákupy, které vede z města (od areálu bývalého kapucínského kláštera) kolem říčky Svitávky směrem ke Kamenickému údolí, je ve skále u silničního mostu na konci Kamenické ulice vytesána Ovčácká kaple.
O kapličce se dají kupodivu nalézt nějaké zmínky i na netu, historii lokality ale podrobně popisuje infocedule naučné stezky:

Na začátku údolí Kamenického potoka byla v minulosti dřevěná lávka, starý dřevěný kříž a svaté obrázky na stromech. Zachovaly se zbytky ve skále vytesané kapličky, tzv. „Ovčácké“, která připomíná mor z roku 1645. Obec Kamenice nechala kapličku postavit roku 1645 a renovovat v letech 1736, 1779 a 1877.

V kapličce byla na plechu neumělá scenérie Kamenického dolu v místech, kde stojí kaple. Znázorňovala v popředí pastýře ve starobylém oděvu se žlutými koženými, po kolena krátkými kalhotami, v dlouhé světle zelené vestě a tmavě zeleným kabátkem s červenou podšívkou, s nahými holeněmi v botách a taškou přes rameno. Ruce měl zkřížené na holi a v nich držel svůj klobouk s jednou vyhrnutou krempou. Před ním leželo 8 ovcí na kolenou a za ním ovčácký pes.

Vpravo od pastýře stál anděl,pravici vztaženou k pastýři, levicí ukazoval na svatou Trojici, ukazující se nad lesem. Z levé strany se k ovčákovi blížil muž ve starobylém měšťanském oblečení s tmavozelenými, krátkými nohavicemi, kamizolkou žemlové barvy s četnými knoflíky a stejným kabátcem s velkými přehrnutými rukávci, s bílými ponožkami v botách s přezkou a třírohým kloboukem.

Ve staré kamenické obecní knize je zaznamenána historie tohoto obrazu:

Roku 1645 se na tomto místě zjevil anděl Janovi, synovi tehdejšího rychtáře Jiřího Friedricha, když zde hlídal stádo ovcí. Oznámil mu, že pokud lidé nesáhnou ke zlepšení svého života a k pokání, potrestá je všemocný Bůh válkou a umíráním takovým způsobem, že svět bude tak holý jako lysá hlava. K této podivuhodné události přišel i zákupský občan Kašpar Grüntzner, jdoucí do Kamenice, který viděl, že anděl s ovčákem mluvil a že ovce klečely na předních nohou. Z velkého strachu však jeho slovům nerozuměl. To také po vykonané svaté zpovědi a přijímání před církevní a světskou vrchností takto vypověděl.

Bůh pak náš revír potrestal uvedeným způsobem tak, že roku 1645 se počet lidí velmi snížil. Aby všemohoucí Bůh milostivě odvrátil další tresty, nechal Jiří Milde, tehdejší rychtář, postavit první kapli a roku 1709 obec Kamenice s vysokým vrchnostenským povolením nechala postavit kapli další a roku 1736 další.

Poslední renovaci kaple provedl roku 1839 potomek a dědic domu prvního stavitele stejného jména, který ve svém dvoře ukazoval ještě několik kamenů ze základů a podlahy ovčí stáje, ve které bývaly na obraze znázorněné ovce. Nechal rozpadající se zdivo vyspravit, stáj obložit kamennými deskami a přemalovat obraz.

Dodnes se dochoval skalní výstupek s obrázkem Piety, který byl rekonstruován v roce 2004. Někde naproti měla v těchto místech stát kdysi socha sv. Jana Nepomuckého, usazená mezi dvěma lípami.

Inu, moc si nedokážu představit, jak to tu vypadalo, kde mohly jaké další kapličky stát. Dnes je tu jen výklenek ve skalisku, uzavřený kovanou mříží, na jehož zadní straně je nad oltářním stolem menší nika s obrazem, který Pietu nepřipomíná ani náhodou (viz další text). Nad výklenkem je další nika, dnes prázdná (jen tam z nouze někdo postavil svícen). Nad nikou je ve skále stěží rozeznatelný obrys kříže, nad ním na skalce stojí křížek kovový, s rozeklanými konci. Nedaleko kapličky je mříž a plechové dveře – těžko hádat, zda nějaká jeskyňka, či bývalý sklep.

O opravě se lze dočíst na webu Spolku Drobné památky severních Čech:

Výklenek je vytesán do skály po pravé straně silnice ze Zákup do Kamenice, těsně za mostem přes Svitávku.

Do skály s uměle zarovnanou čelní stěnou je vytesán hluboký výklenek s nikou pro obraz, nad nímž je ještě jedna mělčí nika a vystouplý reliéf kříže. Na malé plošince nad skálou byly nalezeny stopy po osazení malého kovového kříže.

V popisu Kamenického údolí od Adolfa Kirschnera, uveřejněného v roce 1908 v časopise Mitteilungen des nordböhmischen Excursions Clubs, je památka zmíněna jako „kamenný výklenek s bohoslužebným nešporním obrazem“.

Oprava výklenku, říjen 2004 – červenec 2005:
Obnovu skalního výklenku iniciovalo občanské sdružení Zákupská iniciativa, vedené p. Kučerou, které také věnovalo potřebné finanční prostředky. Realizace se ujalo naše občanské sdružení.
Výklenek byl před opravou značně poškozen, skála byla popraskaná a původní výplň výklenku vydrolená, samotný výklenek byl do značné výše zanesen hlínou a pískem.
Výklenek byl proto nejprve vyčištěn, skalní stěna byla vyspravena a nabílena a vystouplý reliéf kříže byl vyzlacen. Opravený výklenek byl opatřen mříží a vyzdoben obrazem Panny Marie, jehož předlohou bylo dílo od El Greca. Malbu obrazu velmi ztěžovala vlhkost, prosakující ze skály, kvůli níž se téměř uschlá malba několikrát rozpila a musela se opravovat.
Zednickou opravu výklenku provedl J. Hlavnička z Nového Boru, mříž vykoval J. Polák z Dolní Libchavy a obraz přímo na sklaní stěnu namalovala členka našeho sdružení Markéta Kašparová.

Series Navigation<< Kaple u Skautské aleje východně od SemilKaple sv. Petra u Svitávky v Zákupech >>
Tagy