weby pro nejsevernější čechy

Skalní kaple Kny (výklenková kaple Posledního soudu)

Severozápadně od Jetřichovic uprostřed lesů poblíž styku modré turistické značky z Jetřichovic s červenou značkou od Šaunštejna k Jetřichovickým stěnám stojí mohutný pískovcový blok s vytesanou kapličkou Posledního soudu.

Poblíž cesty mezi stromy obří balvan, na jeho stěně výklenek s obrázkem, reliéfní výzdoba a pár nápisů:

V roce 1740 nechala Marie Anna Kny u staré obchodní cesty ve svahu vrchu Kaliště vytesat kapli Posledního soudu. V polovině 19. století nechal potomek paní Kny kapli opravit a vybavit obrazem s motivem Posledního soudu. V roce 2008 byl obraz zrestaurován. Na kapličce jsou patrné vyryté iniciály K. A. Kny a J. Kny (v minulosti i v současnosti poměrně rozšířené jméno jedné z jetřichovických rodin). Autorem současného obrazu z roku 2008 je Miroslav Hejný.

I tentokrát lze nejvíc informací najít v osvědčené veleknize Natalie Belisové Tulákům Jetřichovicka:

Pod Kolištěm, nedaleko cesty k Zadním Jetřichovicím, nechala roku 1740 Marie Anna, vdova po rychtáři a hostinském Christianu Knyovi, vytesat v drobné skalce výklenek. Do niky zavěsila obraz Nejsvětější Trojice, malovaný na dřevěné desce. Kdo ví, co ženu pohnulo k tomuto činu. Až k úpatí vrchu sice zabíhaly rodinné pozemky, ale pole, na které by mohlo doputovat procesí s páterem při žehnání brázd, v lese pod skalním masivem nikdy nebývalo. Žádné neštěstí ani radostná událost se v rodině neodehrály. Paní ovdověla roku 1726 a hospodářství již několik let spravoval mladý hospodář.

Čtyři roky po vzniku kaple, 10. března 1744, vdova Kynová zemřela. Výklenek zůstal bez zájmu a péče až do začátku 19. století. Obraz Nejsvětější Trojice pomalu chátral, a když roku 1835 vznikal seznam křížů, v kolonce „Stav“ se objevilo „Potřebuje obnovu“. Rodina poslechla. Roku 1840 se k lesní kapličce vrátil potomek, sedlák z čp. 4 Johan Josef Kny, a dal ji do pořádku. Kerberové z řad památkové péče by dnes z takových úprav dostali psotník. Kolem výklenku byla přisekána skalní stěna a niku dozdobily mělké reliéfy kříže, dvojice hvězd a letopočet 1840. Johan Josef Kny měl na obnovu rodinné památky podobný názor, jako falšovatelka nápisu Michelova kříže. Cítil se právoplatným majitelem, který má právo se zastavením učinit vše, co uzná za vhodné. Měl však alespoň tolik uznání, že zbožnou zřizovatelku nezatajil před historií. U výklenku nechal vysekat cedulky s monogramy M. A. Kny a J. Kny. Vdovězůstalo prvenství a jemu už nikdo nemohl upřít zásluhy.

Kaple se při obnově dočkala i nového obrazu. S původním zasvěcením si patron příliš hlavu nedělal a motiv vybral podle svých představ. Oslavená Trojice Boží se vytratila a její místo ve skále obsadil Poslední soud. V horní části stál Kristus-soudce, obklopený dvojicí andělů s pozouny. Uprostřed byl namalován Archanděl Michael a kolem něho čekaly na soud duše v očistci. Omilostnění křesťané stáli nalevo, což oznamoval nápis „Kommet her, ihr Gebenedeyten meines Vater, besitzet das Reich“ (Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království). Po Michaelově pravém boku bylo místo určené pro završené hříšníky „Gehet hin ihr Vermaledeyten in das ewige Feuer“ (Jděte ode mě, prokletí, do věčného ohně). Ačkoli v době, kdy se potomek se ctí postaral o zastavení, už v obci sídlil farář, znovu nikdo necítil potřebu vláčet sem duchovního a nechat kapli řádně vysvětit. Tak zůstal výklenek bez požehnání, bez zájmu zbožných procesí, a dnes i bez zvídavých pohledů většiny turistů, jelikož značená trasa vede kousek nad kaplí.

Od roku 2008 znovu zdobí skalku pod Kolištěm Poslední soud, namaloval ho Miroslav Hejný.

Series Navigation<< Kostel Církve československé husitské (zvaný též Mírový, Husův sbor) v LovosicíchZvonice u kostela svatých Petra a Pavla v Růžové >>
Tagy