weby pro nejsevernější čechy

Kaple na jižním konci obce Dubnice

Na jihozápadním konci obce Dubnice před areálem bývalého zemědělského družstva poblíž silnice do Stráže pod Ralskem stojí na soukromém pozemku opravená výklenková kaple.

Jediná dostupná informace o kapli je k nalezení na webu Spolku Drobné památky severních Čech:

Kaplička stojí na soukromém pozemku p. Štěrby z Dubnice.

Oprava kapličky proběhla v září až říjnu 2004 (v podstatě se jedná o novostavbu):

Kaplička byla již těsně před zánikem, zůstaly z ní jen pobořené a provlhlé obvodové zdi. K její záchraně jsme se rozhodli podat žádost o grant z Nadace VIA, který jsme nakonec obdrželi ve výši 77 000 Kč.

Po celkovém posouzení stavu kapličky na místě byly dochované zbytky zdí zaměřeny a odstraněny. Na jejich místě byly vybetonovány nové základy s izolací a na nich byla kaplička nově vystavěna. Střecha byla pokryta bobrovkou a nad štítem byl osazen nový kovaný křížek. Uvnitř kapličky byl vybudován oltářík z pískovcových štuků. Vnější stěny byly vymalovány v kombinaci bílé a žluté barvy. Opravu provedl Ing. Václav Král, člen našeho sdružení.

Stav kaple před opravou (foto: Spolek Drobné památky severních Čech)
Series Navigation<< Hřbitovní kaple v ŽibřidicíchNiesigova kaple naproti domu čp. 170 v Dubnici >>
Tagy