weby pro nejsevernější čechy

Kaple (boží muka) se sochou Piety a kamenným křížem u Janovic v Podještědí

Na trase žluté turistické značky nedaleko Janovic v Podještědí směrem na Lemberk stojí nedaleko cesty stavbička, označovaná jako kříž.

Nejsem žádný odborník, historik a znalec, ale já osobně bych spíš hovořil o kapličce či netradičních božích mukách (tak se o nich zmiňuje web o Lužických horách či web, věnovaný regionu Trojzemí). Na mohutném podstavci z pískovcových bloků s přesahující horní římsou stojí zdobný výklenek, připomínající kapličky zastavení křížové cesty, v němž je umístěna socha Piety – sedící Panna Marie s mrtvým Kristem v náručí. Ve spodní části obdélníkové zrcadlo s ujmutými rohy (snad kdysi s nápisem), po stranách polosloupy s několikastupňovou patkou. Nad obloukem výklenku nad hlavou Panny Marie nesou dva okřídlení andílci nebeskou korunu, za níž je kříž s otvorem v jeho spodním břevně (snad tu byla vsazena lampa na háku?). Na výklenku je nasazen vrchní díl, několikanásobně odstupňovaná římsa s obloukem, z něhož vykukuje hlavička anděla. Nad ním je na vrchu oblouku malý kamenný kříž.

Památka není v dobré kondici, mechy, lišejníky, olámané hrany a detaily. Pod vrcholovým křížem je umístěn plech, zřejmě má zabránit zatékání vody do oblouku. Při bližším pohledu (kolem hlavičky anděla) je zřejmé, že celý oblouk je naprasklý, byť jen částečně (na zadní straně prasklina vidět není).

A ještě citace z výše uvedeného „trojmezního“ webu:

Asi 400 metrů před Janovicemi v Podještědí spatříme v poli u cesty vysoký pískovcový kříž s výklenkem, ve kterém je sousoší piety. O památce se nepodařilo dohledat žádné informace, není na ní patrný ani žádný text. Jedná se o typově neobvyklá boží muka s velkou nikou.

Boží muka jsou 3,75 m vysoká, v nejširším místě 173 cm široká a 55 cm hluboká. Přední strana je orientována na jihozápad.

Na nejnižším stupni je usazen asi 120 cm vysoký sokl, vyzděný z velkých kvádrů z načervenalého pískovce. Zakončen je kamennou deskou, přesahující půdorys soklu. Na ní stojí dřík s výklenkem, zdobený ještě nárožními hranolovými pilastry. Místo běžné hlavice je na dříku usazen půlkruhový štít oddělený trojitou římsou. Ve štítu je hlava anděla a horní část jeho křídel. Do vrcholu štítu je vsazen kamenný jednoduchý kříž.

Ve výklenku zakončeném půlkruhem se nachází drobné sousoší piety. Nad výklenkem jej završuje reliéf kříže s korunou nesenou dvěma anděly.

Boží muka jsou bezpečně doložena roku 1843 zákresem do stabilního katastru.

Series Navigation<< Kaple v Janovicích v PodještědíHejtmanská kaple u silnice mezi Lemberkem a Janovicemi v Podještědí >>
Tagy