weby pro nejsevernější čechy

Kaple Navštívení Panny Marie ve Velkém Grunově

Za základní školou ve Velkém Grunově na břehu Panenského potoka u trasy žluté turistické značky stojí kaple Navštívení Panny Marie.

Kaple Navštívení Panny Marie stojí v obci Velký Grunov na Českolipsku (místní částí obce Brniště) u silnice vedoucí směrem k městu Mimoň. Kaple náleží pod římskokatolickou farnost v Brništi a je chráněna jako kulturní památka. Bohoslužby se zde pravidelně nekonají.

Jednolodní kaple s valbovou střechou se zděným vikýřem, sanktusníkovou věžičkou a fasádou členěnou pilastry s toskánskými hlavicemi, byla postavena roku 1766 v pozdně barokním slohu. Její vzhled je částečně ovlivněn úpravami z konce 20. století.

Původní evidenční list památky popisoval tehdejší stav:

Zděná omítaná sakrální stavba, obdélného půdorysu s novým závěrem, se zkoseným nárožím, s valbovou střechou krytou břidlicí, s boční obdélnou sakristií při jižní stěně. Průčelí členěné 4 pilastry, v ose pravoúhlý portál s plastickým štítem s nápisem „Errichtet 1766, renov 1867“. V ose nad portálem okno v šambráně s půlkruhovým závěrem. Nad korunní římsou ve střeše čtvercový nástavec uzavřená segmentově prohnutou římsou, na čelní stěně hodiny, v nároží pilastry. Loď plochostropá, presbytář segmentově uzavřen,v boční stěně 1 okenní osa, okno s půlkruhovým závěrem v hladké šambráně, s čelními a bočními klenáky. Na západní stěně lodi dřevěná kruchta. Hlavní oltář s obrazem Panny Marie orodovnice – edicula rokaj /mušle/ současný. Na severní stěně socha barok. krucifix. Sakristie plochostropá, v západní stěně pravoúhlý portál. Na hraně střechy nad presb. polygonální dřevěný vížka s lucernou, jehlancovým závěrem, pobito plechem.

V kapli jsou zřejmě varhany ->

Kaple prošla postupnou opravou ->

Majitelem kaple je obec Brniště, jejíž zastupitelstvo rozhodlo o obnovení této kulturní památky již v minulém volebním období. Rekonstrukce se provádí na etapy, v roce 2016 začala opravou střechy, která stála 501 tisíc korun — polovinou částky přispělo ministerstvo kultury.

V následujícím roce prošel opravou včetně nového vymalování vnitřek kaple. Náklady hradila obec; činily 144 tisíc korun. Roku 2018 byl za 57 tisíc korun, věnovaných převážně manželi Winkhausovými z Německa restaurován kříž za 57 tisíc korun.

Letos se opravují fasády z vnějšku kaple. Tato část rekonstrukce bude stát přes 470 tisíc korun, přičemž polovinu peněz dal Liberecký kraj. V roce příštím se počítá s restaurováním poničeného původního oltáře; obec opět hodlá žádat o dotaci. Pokud uspěje, bude kaple kompletně obnovena.

Obec na rekonstrukci této skvostné památky vynakládá nemalé finanční prostředky, ale rovněž na opravu kaple využívá dotačních finančních prostředků z Libereckého kraje (obnova památek) a Ministerstva kultury. Pokud se nám podaří v příštím roce uspět s žádostí o dotaci na restaurování oltáře, měla by být kaple kompletně obnovena.

„Jsem velmi rád, že se daří tato obnova a záchrana památky, kterou v budoucnu budeme moci obdivovat nejen my, ale i příští generace. K zachování památek se postupuje malými krůčky, které ale v závěru stojí za to,“ dodal Michal Vinš, starosta obce.

Kaple byla postavena roku 1766 a o rok později vysvěcena. Jedná se o rokokovou jednolodní obdélníkovou stavbu, která je zakončena trojbokým presbytářem. Průčelí je členěno plochými pilastry. Kaple je ukončena štítem se sanktusovou věžičkou.

Zařízení interiéru stavby je barokní, hlavní oltář pochází z 18. století. Od roku 1958 je zapsána na seznamu nemovitých kulturních památek České republiky. Roku 2018 ji opět vysvětil biskup litoměřický.

Series Navigation<< Hřbitovní kaple ve Velkém GrunověKaple svatého Prokopa v Pertolticích pod Ralskem >>
Tagy