weby pro nejsevernější čechy

Kaple Navštívení Panny Marie ve Velkém Grunově

This entry is part 70 of 212 in the series Kostely, kaple, chrámy, zvonice, hrobky, mauzolea

Za základní školou ve Velkém Grunově na břehu Panenského potoka u trasy žluté turistické značky stojí kaple Navštívení Panny Marie.

Kaple Navštívení Panny Marie stojí v obci Velký Grunov na Českolipsku (místní částí obce Brniště) u silnice vedoucí směrem k městu Mimoň. Kaple náleží pod římskokatolickou farnost v Brništi a je chráněna jako kulturní památka. Bohoslužby se zde pravidelně nekonají.

Jednolodní kaple s valbovou střechou se zděným vikýřem, sanktusníkovou věžičkou a fasádou členěnou pilastry s toskánskými hlavicemi, byla postavena roku 1766 v pozdně barokním slohu. Její vzhled je částečně ovlivněn úpravami z konce 20. století.

Původní evidenční list památky popisoval tehdejší stav:

Zděná omítaná sakrální stavba, obdélného půdorysu s novým závěrem, se zkoseným nárožím, s valbovou střechou krytou břidlicí, s boční obdélnou sakristií při jižní stěně. Průčelí členěné 4 pilastry, v ose pravoúhlý portál s plastickým štítem s nápisem „Errichtet 1766, renov 1867“. V ose nad portálem okno v šambráně s půlkruhovým závěrem. Nad korunní římsou ve střeše čtvercový nástavec uzavřená segmentově prohnutou římsou, na čelní stěně hodiny, v nároží pilastry. Loď plochostropá, presbytář segmentově uzavřen,v boční stěně 1 okenní osa, okno s půlkruhovým závěrem v hladké šambráně, s čelními a bočními klenáky. Na západní stěně lodi dřevěná kruchta. Hlavní oltář s obrazem Panny Marie orodovnice – edicula rokaj /mušle/ současný. Na severní stěně socha barok. krucifix. Sakristie plochostropá, v západní stěně pravoúhlý portál. Na hraně střechy nad presb. polygonální dřevěný vížka s lucernou, jehlancovým závěrem, pobito plechem.

V kapli jsou zřejmě varhany ->

Kaple prošla postupnou opravou ->

Majitelem kaple je obec Brniště, jejíž zastupitelstvo rozhodlo o obnovení této kulturní památky již v minulém volebním období. Rekonstrukce se provádí na etapy, v roce 2016 začala opravou střechy, která stála 501 tisíc korun — polovinou částky přispělo ministerstvo kultury.

V následujícím roce prošel opravou včetně nového vymalování vnitřek kaple. Náklady hradila obec; činily 144 tisíc korun. Roku 2018 byl za 57 tisíc korun, věnovaných převážně manželi Winkhausovými z Německa restaurován kříž za 57 tisíc korun.

Letos se opravují fasády z vnějšku kaple. Tato část rekonstrukce bude stát přes 470 tisíc korun, přičemž polovinu peněz dal Liberecký kraj. V roce příštím se počítá s restaurováním poničeného původního oltáře; obec opět hodlá žádat o dotaci. Pokud uspěje, bude kaple kompletně obnovena.

Obec na rekonstrukci této skvostné památky vynakládá nemalé finanční prostředky, ale rovněž na opravu kaple využívá dotačních finančních prostředků z Libereckého kraje (obnova památek) a Ministerstva kultury. Pokud se nám podaří v příštím roce uspět s žádostí o dotaci na restaurování oltáře, měla by být kaple kompletně obnovena.

„Jsem velmi rád, že se daří tato obnova a záchrana památky, kterou v budoucnu budeme moci obdivovat nejen my, ale i příští generace. K zachování památek se postupuje malými krůčky, které ale v závěru stojí za to,“ dodal Michal Vinš, starosta obce.

Kaple byla postavena roku 1766 a o rok později vysvěcena. Jedná se o rokokovou jednolodní obdélníkovou stavbu, která je zakončena trojbokým presbytářem. Průčelí je členěno plochými pilastry. Kaple je ukončena štítem se sanktusovou věžičkou.

Zařízení interiéru stavby je barokní, hlavní oltář pochází z 18. století. Od roku 1958 je zapsána na seznamu nemovitých kulturních památek České republiky. Roku 2018 ji opět vysvětil biskup litoměřický.

Series Navigation<< Hřbitovní kaple ve Velkém GrunověKaple svatého Prokopa v Pertolticích pod Ralskem >>
Tagy