weby pro nejsevernější čechy

Kaple svaté Maří Magdaleny u lesní cesty mezi Ješovicemi a Želízy

Na modré turistické značce nazvané Okruh V. Levého na trase mezi Liběchovem a Tupadly v lesích mezi Ješovicemi a Želízy stojí u lesní cesty skalní kaple svaté Maří Magdaleny.

Jedná se o kulturní památku v rámci souboru sochařských děl vytesaných do skal. Památkový katalog uvádí:

Exteriérové sochařské dílo Václava Levého z konce první poloviny 19. století (mezi lety 1840-1845).

Kompozice je tvořena osamoceným rostlým kamenným blokem vysokým cca 5 m, v němž je z východní strany vytesána obdélná místnost se stropem napodobujícím jedno pole valené klenby. V čelní stěně jsou patrné zbytky polychromovaného reliéfu s figurálními motivy přerůstajícími na sousední stěny a klenbu. Vstupní otvor lemovaný polychromovanou profilací je zakončen obloukem. Vlevo nad vstupem je vytesána nika pro osazení obrázku sv. Máří Magdaleny.

Na tabulce u kaple se lze dočíst:

Vznik díla je datován mezi lety 1840-1845. Václav Levý kapli vytesal z jednoho kusu skály a na oltářní plastice jsou dosud patrné zbytky barev, kterými bylo dílo kolorováno.

Máří Magdaléna (Marie) pocházela z rybářského města Magdala, z hnízda neřesti. Často citovaná legenda o ní vypráví, že byla velkou hříšnicí a až setkání s Kristem ji napravilo. Byla první ženou, která se ho rozhodla následovat – Ježíš ji zbavil „sedmi démonů“, kteří jí nedovolovali vstoupit mezi „slušné lidi“ a získal v ní věrnou učednici a průvodkyni.

Byla přítomna i jeho smrti – stála pod křížem, když už všichni odešli. Později, když šla pomazat jeho mrtvé tělo, nalezla hrob prázdný a byla první, které se Kristus po svém zmrtvýchvstání zjevil a pověřil ji, aby podala apoštolům zprávu o této události.

Svátek sv. Máří Magdalény je 22. července, je patronkou zkroušených kajícnic a svedených žen, ale také holičů (na základě legendy, že svými vlasy omyla nohy Ježíše Krista).

Series Navigation<< Zvonice v TupadlechKaple svatého Ducha, svatého Kříže a Božího Hrobu u křížové cesty v Liběchove >>
Tagy