weby pro nejsevernější čechy

Kaple svatého Gotharda jihozápadně od Debrna

U místní komunikace jihozápadně od Debrna směrem k obcím Holubice a Kozinec stojí u odbočky polní cesty výklenková kaple svatého Gotharda.
Kaple je kulturní památkou:

Zděná omítnutá barokní výklenková kaplička sv. Gottharda čtvercového půdorysu je situována u silnice z Holubic na Debrno, v ústí polní cesty, ve volné krajině. Kapličku člení soklová část s profilovanou římsou, nárožní pilastry s římsovou hlavicí, v ose všech čtyř stran čtvrtválcová nika zaklenutá konchou, kladí s římsičkou a pravoúhle zalomenou korunní římsou. Jehlancovou střechu o nízkém sklonu kryjí prejzy.

Výklenková kaplička sv. Gottharda je příkladem drobné barokní sakrální památky situované ve volné krajině.

Z dalších zdrojů:

Možné i tudy vedla stará (snad již neolitická) obchodní stezka spojující Jaderské a Baltské moře. Ta byla později nazvána (v úseku mezi Pražskou kotlinou a Lužicí) Lužická cesta. Porovnej s mapou rakouského geodeta setníka Müllera z roku 1720.

Vedla tudy královská cesta, ze které zůstala jen polní cesta od kapličky pod minický les. A je pravděpodobné, ze tudy vezli velvarští svá pověstná vařená vejce na stavbu Karlova mostu.

Existují teorie, že blízko vyvěrající pramen zásoboval vodou nedaleké hradiště. Pramen už tu dnes není.

Cestou kolem kapličky honíval kozinecký ovčák až 200 ovcí k Vltavě na plavení před střiží vlny.

Cestou na svatojiřskou pouť na památnou horu Říp se zde k modlitbě jistě zastavovali poutníci i celá procesí.

I básník Mácha tudy mohl vést své kroky na svých cestách z Prahy do Litoměřic a na Kokořínsko.

Kaplička byla vystavěna roku 1769. Je doloženo, že byla postavena nákladem šesti obcí: Minice, Tursko, Debrno, Holubice, Kozinec a Kralupy nad Vltavou. Na stavbe se podílelo více obcí, neboť stojí na hranicích katastru zmíněných vesnic. O zastavěné místo byl veden mnoholetý spor, stejně jako o vlastnictví onoho místa. Přímo zde se totiž sbíhají hranice tří katastrů. Z jedné strany kapličky je to katastr Holubice, z druhé strany Debrno a přes silnici Tursko.

Kaplička byla vysvěcena ke cti sv. Gottharda, jakožto ochránci osení před bouřkou a krupobitím. Kamenná kaplička zdánlivě čtvercová je ve skutečnosti obdélníková. Má rozměry 135 x 165 cm a výšku až ke stříšce 3 metry. Výklenky po stranách jsou poloobloukovité a jsou 150 cm až 155 cm vysoké, nestejně široké a hluboké. V jednom výklenku byla soška sv. Gottharda, ve zbývajících třech výklencích byly malované obrazy světců a to sv. Floriána, sv. Linharta a sv. Judy Tadeáše. Soška ani obrazy se nedochovaly.

Největší a nejhlubší výklenek ve stěně kaple je orientován k původní hlavní silnici a v něm byla socha sv. Gottharda. Střecha kaple byla a zůstala prejzová. Chátrající stavba byla opravována v minulém století dvakrát. Před 2. světovou válkou v roce 1934 a naposledy se opravy a vlastně i záchrany kapličky ujali holubičtí mladí v letech 1968-1969. O náhradu jiz odumřelých nebo odumírajících lip se již několikrát pokouší pan T. Miller z Holubic ve spolupráci s J. Durasem ml. z Kralup nad Vltavou.

Dnes okolo vede silnice spojující Holubice s hlavním tahem na Kralupy. Na dohled odtud, v místech, kde dřív obklopovaly Holubice pole, stoji Holubí háj, nové satelitní městečko.

Při návštěvě v lednu 2018 potěšila nová Madonka v jednom z výklenků. Holubický rodák pan Ježek sdělil, že si pamatuje ze svého dětství zkraje 60. let minulého století, že kaplička měla jeden (či snad více) výklenek zasklený.

Na fotografii na citovaném webu je vidět v jednom z výklenků křížek, po němž se slehla zem:

Series Navigation<< Kostel Narození Panny Marie v HolubiciKaple svatého Václava v Debrně >>
Tagy