weby pro nejsevernější čechy

Kostel svaté Barbory v Rynolticích

Na návrší naproti parku před Obecním úřadem v Rynolticích se rozkládá areál kostela svaté Barbory.

Kostel svaté Barbory v Rynolticích je barokní římskokatolický farní kostel v obci Rynoltice v libereckém okrese. Nachází se ve středu obce asi 250 metrů jižně od hlavní silnice. Je kulturní památkou.

V roce 1364, kdy existuje první zmínka o Rynolticích je zřejmé, že obec měla farní kostel, a to před tímto datem. Gotickou stavbu údajně poničila husitská vojska.

V roce 1669 byl v Rynolticích postavena na území starého hřbitova kaple (dnes kostel sv. Barbory) – na klenáku sakristie je je letopočet 1698. V roce 1701 kolem starého hřbitova postavena zeď. V letech 1745–1748 byla kaple přestavěna na barokní kostel zasvěcený rovněž sv. Barboře, a rozšířena a přistavěna byla i věž se základnou 25 metrů. Kostel byl vyzdobený v roce 1746. Stavební podobu areálu dotváří barokní hřbitovní kaple situovaná v jihovýchodním cípu pozemku hřbitova.

Lipové stromořadí vedoucí ke kostelu bylo zasazeno v roce 1850. Roku 1879 byl postaven nový hřbitov západně od obce, jako náhrada za zrušený, který byl v centru obce u kostela.

Od roku 2014 je kostel přístupný pro veřejnost, je však otevřen pouze v určených hodinách. Kromě bohoslužeb se zde konají koncerty. Kostel prochází postupnou obnovou za podpory Ministerstva kultury v rámci programu Podpora obnovy kulturních památek jako památka v havarijním stavu.

Hladká jednolodní stavba obdélného půdorysu s půlkruhově zakončeným presbytářem a se západní hranolovou věží, krytou oplechovanou helmicí s cibulí zakončenou dvouramenným křížem. Střecha valbová, kryta břidlicí (stav v roce 1967 – dnes jsou na střeše pálené tašky a presbytář je kryt plechem). Presbytář je sklenut konchou, na které je freska zobrazující Stětí sv. Barbory.

Loď kostela má klenutý strop, vysoká obloukovitá okna a tři vchody. V lodi se nachází na nízké valené klenbě na rákos nanesená nezřetelná nástropní malba Apoteózy sv. Barbory z 18. století. Dohromady se však na klenbě kostela nacházejí celkem tři fresky oslavující patronku kostela sv. Barboru. Autor fresek není známý. Podle jiných pramenů je autorem pražský malíř Josef Quaisser. Sochy sv. Markéty, sv. Kateřiny, sedících evangelistů a pískovcová křtitelnice byly zničeny. Na bočních oltářích Panny Marie Karlovské a sv. Jana Nepomuckého jsou kopie obrazů J. J. Heinsche.

Kruchta je tříramenná, dřevěná. Interiér kostela byl vyzdoben pozoruhodnou plastickou výzdobou, nyní však značně poškozenou. Hudební kruchta má varhany, které se skládají z hlavních a malých varhan a mají 16 rejstříků. Věžní hodiny byly pořízeny v roce 1885.

Hlavní oltář a kazatelny jsou vybaveny plastikami. Nacházejí se zde hybné sochy sv. Markéty, sv. Kateřiny, andělů a sedících evangelistů z roku 1746. Na bočních oltářích zasvěcených Panně Marii Karlovarské a sv. Janu Nepomuckému jsou kopie obrazů Jana Jiřího Heinsche.

V blízkosti kostela se nachází pomník místním obyvatelům, kteří padli v první světové válce.

Series Navigation<< Kaple svatého Prokopa nad Kamenicí u ZákupKostel sv. Šimona a Judy v Žibřidicích >>
Tagy