weby pro nejsevernější čechy

Hřbitovní kaple ve Veltrusech

Na hřbitově ve Veltrusech v místech, kde obvykle stává centrální hřbitovní kříž, stojí v rozšíření středové cesty hřbitovní kaple.
Jediné, co se o kapli dá najít, příliš informací neposkytuje:

Zděná omítaná kaple na zhruba obdélném půdorysu s trojbokým užším presbytářem. Stavba je poměrně vysoká, na rozích pilastry, přecházející v cca 1/3 výšky po předělení oběžnou římsou v náznak bosování. V horní části pod střešní římsou dvojitý zubořez. Nad střechou na pilastry navazují kamenné věžičky se slepými okny, v jejichž kopulích jsou malé kovové kříže. Na bočních stěnách a ve stěnách presbytáře vysoká oblouková okna. Na čelní straně kaple zvýrazněný vstup – kolem obloukového dveřního otvoru sloupy, vystupující nad střechu a zakončené o něco většími věžičkami, než stojí v rozích. Nade dveřmi deska s nápisem, o něco výš slepé kruhové okno. Nad zubořezem obdélný výklenek s letopočtem 1898, na něm na dvojitém soklu vysoký kamenný kříž. Takřka jehlancová střecha krytá plechem je ukončena zvonicí čtvercového půdorysu, která má složitě tvarovanou vysokou střechu zakončenou na malé makovici osazeným štíhlým kovovým křížem. V zadní části střecha protažená a vytvarovaná nad presbytářem. Za ním je plocha obloukovitě vysypaná kačírkem, v níž stojí nízký pískovcový sokl se stopami otvorů – snad základna nějakého křížku.

Znalci architektury možná omdlévají, já lepší popis nezvládám.

Series Navigation<< Kaple svatého Kříže v ulici Františka Šafaříka ve VeltrusechKaple Charlotty Chotkové v zámeckém parku Veltrusy >>
Tagy