weby pro nejsevernější čechy

Márnice u kostela svatého Mikuláše v Brništi

Součástí hřbitovního areálu kolem kostela svatého Mikuláše v Brništi je budova márnice.

Pokud se o kostele dají poskládat nějaké úlomky informací, s márnicí je to podstatně horší. Lze vycucnout v podstatě jen pár slov:

Kostel je obehnán kamennou zdí. Do jižní části ohradní zdi původního hřbitova je vsazena drobná stavba márnice (rok výstavby není znám).

Nízká budova se strmou vysokou střechou, krytou šindelem, má v přední části kromě vstupních dveří, uzavřených improvizovanou mříží a králičím pletivem, dva okenní oblouky z cihel a pískovce. Kolem dveří je pískovcový portál, jehož překlad nese nápis s chronogramem „hæC DoMVs hæC reqVIes“. Takovou citaci se mi najít nepodařilo, překlad se mi také nedaří – „Tento dům, tento požadavek“ je nesmysl. Chronogram dává letopočet 1501. Nedokážu odhadnout, zda skutečně může být márnice tak stará (nikde se nedá najít, kdy hřbitov vznikl – zřejmě spolu s kostelem už ve 14. století).

Nad vstupem je nad římsou barokně tvarovaný štít s prázdnou nikou, na jehož trojúhelníkovém zakončení stojí kamenný kříž. Střecha je ke štítu vyvedena jako k vikýři. Interiér je zaplněn stavebním odpadem – střešní tašky, prkna, latě, cihly…

Původní evidenční list památky (areálu kostela) obsahuje popis márnice, dokonce hned ve dvou variantách:

V areálu kostela drobná zděná stavba márnice (1711), krytá valbovou střechou se vstupem v ose podélné stěny a nadstaveným zdobným štítem, zakončeným nízkým trojúhelníkem. Vlastní vstup pravoúhlý. Z boku portálu ve stěně polokruhová okna.

Na půdorysu lichoběžníku, jen s levou kratší stěnou ubíhající. Vpředu ve středu vchod s jednodušším portálem, po stranách nevelká okna půlkruhem zaklenutá. Uvnitř portálové a okenní výklenky. Nad vchodem ozdobný štít, vyčnívající z valbové šindelové střechy, zdobený římsami a volutami po stranách. Na portálu nápis Dael Domus Haec reqies.

Bohužel ani tento přepis latinského nápisu nedává smysl.

Series Navigation<< Kostel Povýšení sv. Kříže v LevíněSocha svatého Mikuláše na bráně kostela sv. Mikuláše v Brništi >>
Tagy