weby pro nejsevernější čechy

Kostel svatého Vavřince v Chrastavě

Nepřehlédnutelnou dominantou Chrastavy je kostel svatého Vavřince.
Wiki uvádí:

Kostel svatého Vavřince v Chrastavě je římskokatolický farní kostel zasvěcený sv. Vavřinci. Byl vystavěn na konci 19. století v pseudogotickém slohu na místě staršího kostela. Díky svému umístění na kopci za řekou je zdaleka viditelný včetně jeho hrotitých tvarů a je tak nejvýraznější dominantou města Chrastavy v Libereckém kraji. Je chráněn jako kulturní památka České republiky.

Z původního dřevěného kostela, který zde stál pravděpodobně již ve 14. století a byl několikrát přestavovaný, zbyla pouze věž renesančního původu pocházející z roku 1586. Současný kostel byl ve své podobě vystavěn v letech 1866-1868 podle plánů libereckého architekta F. Thicka. Ve věži se zachoval zvon Zuzana zdobený reliéfy, který váží 1,1 tuny a byl odlit roku 1601.

Trojlodní kostel sv. Vavřince je vystavěn v pseudogotickém slohu. Stavba má protáhlý s pěti stranami osmiúhelníkem uzavřený presbytář. Hranolová západní věž má zbytky sgrafitové výzdoby a nový litinový prolamovaný pseudogotický jehlanec. Hrotitá okna jsou ve dvou řadách na sebou. Dolní okna jsou podvojná. Okna jsou opatřena malovanou vitráží Křížové cesty.

Interiér kostela má křížové klenby, které dosedají na šest párů svazkových pilířů s hlavicemi. Presbytář je sklenut dvěma kříži a závěrem.

Zařízení je pseudogotické a pochází z období výstavby kostela. Hlavní oltář a i dva vedlejší oltáře umístěné v postranních lodích pocházejí z roku 1868 od turnovského řezbáře V. Šebora. Na pravém oltáři je obraz Panny Marie v zeleni, který je originálem a darem od J. Führicha z roku 1868 svému rodišti. Na severním oltáři je obraz sv. Aloise od V. Kandlera, který je rovněž chrastavským rodákem. V presbytáři jsou další dva oltáře. Vlevo je oltář sv. Karla Boromejského postavený roku 1902, s obrazem světce od A. Wörndla z roku 1885. Na pravém oltáři, postaveném v roce 1906 je starší obraz sv. Josefa od V. Kandlera, malovaný roku 1846 v Římě. V kostele je cínová křtitelnice se značkou I. O. Franch Liberec, 1868. Pod kruchtou se nalézá obraz sv. Anny od G. Kratzmanna z roku 1882. V presbytáři je umístěn obraz sv. Václava od J. F. Schüfera z Liberce z roku 1782, který sem byl přenesen z kostela Panny Marie Sněžné v Andělské Hoře. V sakristii je umístěn obraz sv. Vavřince od pražského mistra z roku 1734, který sem byl přenesen ze starého kostela.

Vedle kostela stojí barokní fara z roku 1739. Okolo kostela je zeď bývalého hřbitova, který odděluje faru s kostelem. V této zdi je umístěn soubor 15 náhrobních desek, které patří významným rodákům a místním šlechticům. Většinou se jedná o figurální díla z období let 1586 až 1829. Náhrobek Fr. Kheila z roku 1829 je ozdobený sochou Krista od J. Maxe. Umělecky hodnotně zvládnutý je zvláště dvojitý náhrobek manželů Mutzelových (č. 12) pocházející z roku 1652.

Kostel je kulturní památkou:

Areál kostela sv. Vavřince obklopený někdejším hřbitovem se zbytky ohradní zdi a s náhrobky nalezneme na vyvýšeném místě severně od centra města. Na shodném místě stál pravděpodobně i nejstarší chrastavský kostel, který byl i s nejbližším okolím po roce 1429 opevněn. Vysoké valy vybudované na rozkaz husitského hejtmana Mikuláše z Kašperka byly pobořeny až v roce 1864. V roce 1586 byla postavena věž zdobená sgrafity, které se do současnosti částečně dochovaly na její východní straně. Následně dostala stavba regionálně charakteristickou podobu jednolodního kostela s osmibokou horní částí věže. V roce 1866 došlo k částečnému zbourání kostela a na jeho místě byla podle plánů libereckého architekta Franze Thieleho (Thicka) postavena nová svatyně s novogotickými prvky. Na stavbě probíhající do roku 1868 pracoval zednický mistr Ernst Hiller ze Žitavy a tesařský mistr Anton Michler z Chrastavy. Kostel sv. Vavřince je zděnou jednolodní stavbou obdélného půdorysu zakončenou ve východním směru pětibokým presbytářem. Nízkou valbovou střechu kryjí obdélné břidlicové šablony. Průčelí lodě a presbytáře pravidelně člení řada opěrných pilířů zakončených fiálami. Interiér prosvětlují vysoká okna, která stejně jako veškeré vstupy lemují ostění s lomenými oblouky. Před západní průčelí mírně předstupuje hranolová věž zakončená prolamovaným litinovým jehlancem. Hlavní vstup se nachází ve spodní části věže v odstupňovaném portálu s lomeným obloukem. Osazen je mohutnými dvoukřídlými dveřmi rámové konstrukce doplněné v nadsvětlíku vitrají.

Původní evidenční list památky:

Kostel sv. mučedníka Vavřince s 15 náhrobky na zdi býv. hřbitova, která dnes odděluje kostel od fary. Kostel v novogotickém slohu byl postaven v l. 1866-68 arch. Františkem Thielem u Liberce. Stavbu prováděl zednický mistr Arnošt Hiller ze Žitavy, tesařský mistr Antonín Michler z Chrastavy, kameníci Linke a Antonín Prokop z Pankráce. Kostel obdélného půdorysu s trojlodí. Závěr polygonální. Hlavní i boční lodě sklenuty na pilíře. V průčelí kostela je vysoká odstupňovaná věž bohatě zdobena architektonickými články.

Series Navigation<< Kostel svatého Václava v Rychnově u Jablonce nad NisouKostel svatého Martina v Nejdku >>
Tagy