weby pro nejsevernější čechy

Hrobová kaple rodiny Nových na hřbitově v Kralupech nad Vltavou

Na hřbitově v Kralupech nad Vltavou je řada hrobových míst zřejmě kdysi významných a bohatých rodin a rodů, které mají podobu honosné hrobové kaple.
Bohužel čas je neúprosný. Nevím, jak místní, ale přespolní nemá moc šancí zjistit, jak se kdo z té které rodiny zapsal do dějin města. Co znamenal, proč si mohl dovolit tolik proti ostatním. Dnes většina těchto stavbiček není v ideálním stavu, chátrá, zarůstá vegetací, a spolu s pohřbenými upadá do zapomnění.

Na příčné cestě, půlící původní rozlohu hřbitova, v západní části, stojí ve stejné řadě jako dvojkaple rodiny Hrubých stavba rodiny Nových.

Stavba čtvercového půdorysu, každá stěna završená trojúhelným štítem, nad tím čelním malý křížek. Rohy předstupujících stěn jsou sesazeny do vybrání a zdobeny štukovou bosáží. Na bočních stěnách malé oblé okénko, na čelní straně mezi pilastry zamřížovaný vstup s horním obloukem, nad ním malý trojúhelný štít. V interiéru kovové rošty nad katakombami, malý oltářní stůl ve výklenku, nad ním Kristus na kříži. Na stěnách desky se jmény pohřbených. Z nich nejvýznamnější vypadají

Alois Nový
stavitel
narozen 9.9.1864 zemřel 23.10.1940

MILOŠ NOVÝ
STAVITEL
1902-1975

Na webu o městě:

Základní kámen kostela Nanebevzetí Panny Marie a svatého Václava byl slavnostně posvěcen 14. května 1894. Stavbou byl pověřen kralupský stavitel Alois Nový.

Na tomtéž webu:

Hostinec „Na Františku“
V roce 1901 podal žádost k městskému úřadu zednický mistr Alois Nový ke stavbě domu na rohu ulice Riegrovy a dnešní Erbenovy. Území na levé straně Zákolanského potoka je známé jako čtvrť „Na Františku“ a stejné jméno dostal i hostinec. Dům dostal číslo208. Původ jména čtvrti i hostince není známý. Na žádosti o povolení stavby není ani zmínka o tom, že zde bude hostinec.

Ze zprávy není jasné, zda Alois Nový byl jen realizátorem stavby, nebo byl na samém domě a hostinci nějak angažován…

Kralupský zpravodaj:

Velké změny přinesl rok 1926, kdy bylo započato s výstavbou silničního mostu spojujícího oba břehy řeky, jež zastínila další důležité projekty v této době. Mezi ně patřilo především zdvojkolejnění úseku Kralupy nad Vltavou – Lovosice. Zatímco o tři roky dříve došlo k postupnému rozšíření nelahozeveských tunelů, v roce 1926 byly zbourány původní podjezdy pod tratí a nahrazeny novými železobetonovými viadukty na kamenných pilířích, jejichž realizací byl pověřen známý kralupský stavitel Alois Nový.

Kralupský zpravodaj podruhé:

Dne 2. září 1901 byla slavnostně vysvěcena nová školní budova v bývalé zahradě Václava Jodla. Je to dnešní základní škola na Komenského náměstí. Kralupský stavitel Alois Nový ji postavil za 11 měsíců.

Zmínka na webu místního gymnázia:

Aby v Kralupech mohlo vzniknout gymnázium, město muselo nejdříve splnit podmínky určené vládou a ministerstvem školství. Jako například zajistit, kde bude gymnázium umístěno, než získá vlastní budovu. Město nakonec vylepilo vyhlášku informující o tom, že ve školním roce 1923/1924 bude v Kralupech nad Vltavou otevřena nová střední škola. Ke studiu se tehdy přihlásilo 161 dětí.

Po získání finančního příspěvku na úpravu prozatímních prostor se rozhodlo přistavět k chlapecké škole boční křídlo a tam gymnázium umístit. Tím byl pověřen stavitel Alois Nový, který v rekordním čase dvou měsíců dokázal dokončit přístavbu a mohli se otevřít první tři ročníky.Slavnostní otevření gymnázia a zahájení školního roku 1923/1924 proběhlo 9. září 1923.

V diplomové práci Bc. Jana Bartoše Kralupy nad Vltavou v letech 1918–1938 hned na dvou místech:

Kralupská společnost pro lučební výrobky
Původně koncernový podnik Kralupské rafinerie minerálních olejů vznikl v roce 1921, a to jako Kralupská továrna na barvy a laky, spol. s r. o. Nacházela se na ploše velké okolo dvou hektarů pod Hrombabou v těsné blízkosti Petrolejky, od které ji dělila pouze silnice do Minic. Projektem továrních budov byl pověřen německý architekt Max Spielmann, samotnou stavbu pak provedl známý kralupský stavitel Alois Nový. Původně se tovární objekt skládal z patrového skladiště, plnírny barev, varny laku a administrativní budovy, která částečně sloužila také jako ubytovna zaměstnanců.

Zřízení kralupského gymnázia a jeho vývoj
Město na pokyn zemské školní řady vylepilo vyhlášku o tom, že pravděpodobně v daném školním roce, tedy 1923/1924, bude v Kralupech otevřena střední škola, aby se mohli přihlásit případnízájemci z města i jeho okolí. O studium na gymnáziu moderního typu nakonec projevilo zájem 161 dětí minimálně ze tří okolních okresů. Vzhledem k tomu, že času opravdu nebylo nazbyt a navíc se okresní správní komise ve Velvarech zavázala přispět na úpravy prozatímních prostor 200 000 korun 866, rozhodlo se zastupitelstvo města přistavět boční křídlo k budově chlapecké školy a do těchto prostor nové gymnázium umístit. Realizací této přístavby byl pověřen známý kralupský stavitel Alois Nový, kterému se instalaci křídla, kde se mělo nacházet šest učeben a tři kabinety, podařilo dokončit v rekordním čase, a to za pouhé dva měsíce, takže ihned mohly být otevřeny první tři ročníky.

Zatímco Alois byl zjevně významná osoba, o Milošovi Google nenajde nic.

Series Navigation<< Kaple svatého Václava v DebrněHrobová kaple rodiny Hrubých II. na hřbitově v Kralupech nad Vltavou >>
Tagy