weby pro nejsevernější čechy

Kaple u kostela Povýšení svatého kříže v České Lípě

V parku nad kostelem Povýšení svatého kříže v České Lípě směrem k Městskému hřbitovu stojí empírová kaple.

Nejvíce se o původně pohřební kapli na místě zaniklého kostelního hřbitova lze dočíst v publikaci Drobné sakrální památky v České Lípě Michala Panáčka a Miroslava Pröllera (Drobné památky severních Čech + Město Česká Lípa 2013):

Kaple byla postavena jako hrobka továrníka Josefa Richtera v 1. polovině 19. století a nachází se pravděpodobně v místě ohradní zdi původního hřbitova.

Hranolová zděná kaple s obdélným půdorysem v podobě antického chrámu in antis. Na jižním průčelí dva představené dórské sloupy s dříky na hranolových patkách zdobenými kanelurami, nízkými talířovými hlavicemi a krycími deskami nesou kompletní kladí s architrávem, vlysem zdobeným tryglify a římsou zdobenou zubořezem. Kapli završuje sedlová střecha s nízkým sklonem vytvářející na průčelí plochý tympanon rámovaný profilovanou římsou. Mezi sloupy se vstupuje do vysokého interiéru zaklenutého segmentovou klenbou. U zadní stěny, na níž je zavěšen malý novodobý kříž, je oltářní menza. vstup je uzavřen původní kovanou dvoukřídlou mříží bohatě zdobenou rostlinnými ornamenty a opatřenou černým nátěrem. Kaple je omítaná vyjma řádového průčelí se sloupy, které je celokamenné. Omítané části jsou na základních plochách opatřeny bílým a na tektonických prvcích okrovým krycím nátěrem. Střecha je oplechována.

Oprava kapličky, září 2006:

Před opravou byla poškozená omítka a nátěr, poničená byla i kovaná mříž. Během opravy byly omítky vně i uvnitř kapličky opraveny a natřeny barvou v kombinaci bílé a žluté. Kovaná mříž byla opravena a na stěnu uvnitř byl osazen kovový kříž.

Opravu provedl člen sdružení Kamil Ešner z Nového Boru, mříž opravil a kříž vyrobil kovář Josef Polák z Dolní Libchavy. Finanční prostředky věnoval Městský úřad v České Lípě.

Series Navigation<< Kaple u domu čp. 123 v Liberecké ulici v České LípěKaple u obecního úřadu v Černovicích >>
Tagy