weby pro nejsevernější čechy

Kaple na jižním okraji Lounek u silnice do Černěvsi

Jižně od obce Lounky u silnice do Černěvsi v mírném svahu stojí výklenková kaple.
Kaple není kulturní památkou a nepodařilo se mi ji objevit v žádné detailní evidenci sakrálních staveb. Přitom jde o stavbu nepřehlédnutelnou, vcelku masivní a poměrně zachovalou.

Zděná omítaná kaple na obdélném půdorysu je nezvykle orientována výklenkem nikoli ke kolemjdoucí cestě, ale směrem k obci, od níž vede od silnice odbočka k posezení před kaplí. Stěny kaple zdobí násobné pilastry, zakončené hlavicí pod úrovní střešní římsy. Na čelní straně mezi dvojicí „trojitých“ polosloupů velký obloukový výklenek, zahrazený dvoudílnými vraty z planěk. Vrata jsou zavřená, ale nikoli zamčená, lze vstoupit dovnitř. Vrch čelní stěny tvoří předsazený trojúhelný štít s římsou, krytou zastřešením stejnými taškami, jimiž je pokryta polovalbová střecha kaple. Na bočních stěnách dvojice stejných polosloupů jako na čelní straně, nad jejich hlavicemi pokračování, vynášející podstřešní římsu. Rohy stavby jsou částečně vykrojené. Na zadní straně orámované slepé obdélné pole. V interiéru kaple dřevěný kříž na stěně nad oltářním stolem a rozvěšené obrazy, z nichž některé zpracováním připomínají ikony. Strop klenutý, stěny tvoří rámce s obloukem v horní části.

Series Navigation<< Zvonice u kostela svatého Mikuláše v LounkáchKostel svatého Prokopa v Černěvsi >>
Tagy