weby pro nejsevernější čechy

Kaplička sv. Antonína Hodkovice nad Mohelkou

Na trase červené turistické značky, vedoucí z Hodkovic nad Mohelkou podél Mohelky po silnici Rychnovské, uhýbající u řídké zástavby do svahu směrem na Záskalí, stojí na soukromém pozemku dvě sakrální památky, věnované sv. Antonínu Paduánskému. Tou první je malá kaplička.

Jediné dostupné info je ke čtení na Památkovém katalogu:

Kaplička sv. Antonína stojí v centru rozptýlené zástavby na západní straně údolí řeky Mohelky při severovýchodním okraji města. Zřízena byla patrně koncem 18. století Antonínem Brožem. Nalezneme ji v jihovýchodním koutě zahrady u domu č. e. 340.

Drobná kamenná stavba čtvercového půdorysu s půlkruhovým závěrem je hladce omítnutá. Kaple má sedlovou střechu krytou břidlicí. Všechna nároží jsou opatřena mírně vystupujícími lizénami. Boční stěny kaple prolamují úzká obdélná okna, uzavřená kovanými mřížemi. Hlavní průčelí obrácené k přístupové cestě vrcholí segmentově zakončeným štítem. Vstup a okna lemuje pravoúhlé ostění.

Z čelního pohledu po levé straně solitérní lípa, předpokládal bych, že na pravé kdysi bývala také, není po ní ale ani stopa. Omítnutí kaple je už spíš jen stopové, z čelní strany je možno si prohlédnout hrubou stavbu, protože omítka od vrcholového závěru do půli stěn opadala. Uvnitř je vidět oprýskávající malba sv. Antonína Paduánského při kázání rybám.

Dle velestručné poznámky na městském webukaplička v Antonínově byla zrekonstruována v roce 1995, na rekonstrukci byl poskytnut příspěvek Okresního úřadu Liberec ve výši 50.000 Kč„. Vidět to na ní není…

Series Navigation<< Kaple na Kalvárii u MařenicSkalní kaple Božího hrobu ve Velenicích >>
Tagy