weby pro nejsevernější čechy

Kaple sv. Petra u Svitávky v Zákupech

Na trase Naučné stezky Zákupy, které vede z města (od areálu bývalého kapucínského kláštera) kolem říčky Svitávky směrem ke Kamenickému údolí, stojí obnovená výklenková kaple sv. Petra.
Inu, diskutovat o kvalitách zmíněné NS není ten správný čas, přístup ke kapličce ale není úplně nejjednodušší, protože to vypadá, že přilehlé pozemky jsou stavební a brzy je obsadí nové domy. Byť je kaple nabílená, tak nějak se ztrácí mezi stromy na břehu blízkého vodního toku. Alespoň že je u ní lavička a obsáhlá infocedule, byť o samotné kapli je na ní ke čtení minimum. Ono se stejně asi víc neví.

Kaplička sv. Petra má zachován letopočet svého vzniku – rok 1704. Do poloviny roku 2005 byla v dezolátním stavu, téměř před zánikem. V červenci toho roku byla rekonstruována a zachráněna. Náklady, stejně jako u ostatních opravených památek, byly hrazeny z prostředků, získaných za prodej dřeva z městských lesů. V září 2005 byla při příležitosti zákupských slavností vysvěcena a zasvěcena sv. Petrovi (poloha blízko řeky, sv. Petr je patronem rybářů).

Neomítnuté základy z pískovcových bloků, nad nimi omítnutá výklenková kaple. Na čelní straně dva polosloupy, nesoucí na hlavicích trojúhelníkový štít. Pod výklenkem obdélníkové (prázdné) zrcadlo. Užší boky jsou rámovány širokým pasem, střední vpadlina je o cca 1/3 užší. Nad úzkou římsou prodloužení hlavic z čelní strany nese stříšku, krytou pálenou taškou. Zadní strana holá, hladká. Výklenek uzavřen kovanou mříží, na zadní straně malba sv. Petra, žehnajícího klečícímu starci (aspoň já si to tak vykládám). Nápis na spodní hraně výklenku s výše zmíněným letopočtem nelze přes naskládané umělé květiny přečíst.

Series Navigation<< Ovčácká kaple u mostu přes Svitávku v Kamenické ulici v ZákupechMauzoleum JUDr. Franze Schmeykala v České Lípě >>
Tagy