weby pro nejsevernější čechy

Kaple Nejsvětější Trojice u osady Radovič u Velvar

Na odbočce ze žluté turistické cesty jihovýchodně od Velvar u osady Radovič se nachází barokní areál studánky a kaple Svěcenka.

Památkově chráněný areál mezi státem chráněnou skupinou lip vznikl u zázračné studánky s údajně zázračnou vodou, u níž byla postavena v roce 1714 kaple Nejsvětější Trojice:

Celek kaple Sv. Trojice a studánky „Svěcenka“ představuje ojedinělý doklad barokní úpravy památné studánky. Drobná, jednoduše členěná, výklenková kaple s půlkruhovým nástavcem byla vystavěna roku 1714.

Drobný areál barokního původu se nachází v rámci osady Radovič, při usedlosti severně od hlavní zástavby. Sestává ze dvou drobných zděných staveb, výklenkové kaple sv. Trojce a kamenné stavbičky barokní studny. Malebný prostor kolem obou objektů dotváří skupina památných stromů.

Dle jedněch pramenů dal kapli postavit vlastním nákladem velvarský primas Rudolf Kavka z Birkentálu. U kapličky se později usadil poustevník Amadeus Cedrych, který žil z darů přinesených poutníky k léčivému prameni. Jako terciář řádu sv. Františka požádal poustevník konsistoř, aby mu vedle kapličky na Radoviči postavila kamennou poustevnu. Jeho žádosti však nebylo vyhověno. Za císaře Josefa II. byly navíc zakázáni i poustevníci, velvarský poustevník se odstěhoval do Říma a na Radovič se už nevrátil.

Dle jiných pramenů ale nechal kapli postavit zakladatel velvarského baroku P. Matěj Maxmilián Jodl († 1719 ve Velvarech) v roce 1714, svědčil o tom i chrononogram, který zapsal do farní kroniky P. Václav František Vaněk; odkrytá výzdoba je však mladší. Velvarský děkan Vaněk dal kapli také v roce 1840 opravit a rovněž poručil zaklenout památnou studánku.

Architektonicky je zajímavá profilace římsy. Zachovala se část malby, v oblouku rokokový dekor a na stěně symboly Boží oko a holubice, symboly Ducha svatého. Velvarské muzeum má ve své fototéce starší fotografie, kde jsou zachyceny i postavy Boha Otce a jeho Syna Ježíše Krista; nika kaple byla prosklena. Kaple tak trochu připomíná jednu z těch, které vedou z Prahy do kláštera v Hájku. Ale ta velvarská je situována mezi starobylými stromy, které dotvářejí jedinečnost tohoto místa.

V roce 1840 proběhla první oprava kapličky. Tehdy byla zaklenuta památná studánka. Po opravě opět místo pod Radevičem ožilo a z Velvar o svátcích během církevního roku sem směřovala procesí. V osmdesátých letech 20. stol. se ale na kapličku i studánku zapomnělo, neboť cestu k ní přeťala nově vybudovaná rychlostní silnice. V r. 1999 kaplička prohlášena kulturní památkou. Roku 2004 se uskutečnila další oprava kapličky. Bohužel nedlouho po znovuotevření kapličky byly na ní vyryty kresby. Na nejcitlivějším místě v oblouku, kde je malba, byla oprava vandaly velice poničena. Tím přišla snaha o restaurování dříve poutního místa naprázdno.

Zpravodaj z Velvarska 12/2000:

Areál je dnes depresivně zpustlý, oproti fotografiím leccos chybí (schody přes odtok ze studánky, zasklení niky), po barvách z rekonstrukce v roce 2008 ani stopy a při bočním pohledu nabude člověk dojmu, že je to s kaplí aktuálně hodně nahnuté…

 

Series Navigation<< Modlitebna církve metodistické ve VelvarechKaple svatých Cyrila a Metoděje ve Velké Bučině u Velvar >>
Tagy