weby pro nejsevernější čechy

Hřbitovní kaple Všech svatých v Roudnici nad Labem

Přímo naproti hlavnímu vstupu na městský hřbitov v Roudnici nad Labem stojí hřbitovní kaple Všech svatých.

Nic moc se o kapli najít nikde nedá. Podle některých zdrojů pochází z počátku 20. století (hřbitov vznikl kolem roku 1890 společně s protějším novým hřbitovem židovským).

Nezbývá tedy než si nad obrázky vymyslet laický popis.

Pseudogotická stavba na obdélném půdorysu. Čelní i zadní průčelí s vysokým trojúhelníkovým štítem, z obou stran pod střešní plechovou lištou se zubořezem a na vrcholu s pískovcovou ozdobou. V rozích stavby našikmo a na bocích kolmo ke stěně dvojstupňové opěrné sloupy. V čelní stěně dveřní otvor s lomeným obloukem, vyplněným v horní části kružbou, dveře dřevěné dvojkřídlé. Ve štítě kruhové okno, vyplněné křížem s Kristem. Stejné okno (bez Krista) se opakuje na zadním štítě. Na bočních stěnách mezi opěrami dvě okna, lomená do gotických oblouků. Uprostřed sedlové střechy, pokryté pálenou taškou, oplechovaná štíhlá sanktusní věžička. Mezi dřevěnými sloupky, nesoucími jehlancovitou střechu, je vidět zvon. Jehlan je ukončen makovicí, na niž je umístěn kovový kříž s řadou ozdob.

A jako obvykle, na alespoň nějaké info narazí člověk na poslední chvíli náhodou:

Dne 1. listopadu 1896 byl posvěcen nově založený roudnický hřbitov a spolu s ním nově postavená kaple všech svatých.  Hřbitovní kaple všech svatých slouží katolické liturgii, ale i pohřebním obřadům nekatolickým a dokonce i civilním. Velký dřevěný kříž s oltářem v kapli byl zhotoven ve druhé polovině 80. let 20. věku.

U hřbitovní kaple leží P. Václav Kotrch, oblíbený roudnický probošt, propagátor česko-lužických styků. Zemřel v roce 1947.

Series Navigation<< Kaple svaté Rozálie v Terezínské ulici v Roudnici nad LabemZvonice u starého židovského hřbitova v Roudnici nad Labem >>
Tagy