weby pro nejsevernější čechy

Kaple v centru Vlastislavi

Uprostřed obce Vlastislav u křižovatky místních komunikací stojí kaple, dle katalogu litoměřické diecéze bez známého zasvěcení.

Některé prameny udávají zasvěcení svatému Janu Nepomuckému, ale zjevně jde o omyl (viz odkazy výše). Takové zasvěcení patří nedaleké kapli u studánky, zvané též Na Modle.

Kaple je kulturní památkou:

Obdélná kaple s půlkruhovým závěrem vznikla – dle šambrán segmentových oken a jednoduchého portálu vstupu s dochovanými autentickými dveřmi – v 2. polovině 18. století. Interiér uzavírá kosočtverečně skládaný strop, uvnitř dochován oltář.

Původní evidenční list památky:

Zděná omítaná kaple na obdélném půdoryse s apsidou pravděpodobně z roku 1721. Uprostřed průčelí vchod se světlíkem. Nároží jsou zdůrazněna pilastry s čabrakami a zvonečky. Z boku segmentovitě zaklenutá okna. Nad průčelím trojúhelný štít se segmentovitým nástavcem, ve střeše lucerna. Uvnitř trámový strop z prken sestavených do 6 úhelníku, se zašlými malbami.

Pár doplňků – kaple vypadá zachovale, zřejmě byla nedávno opravována. Trojúhlený štít nad vstupem je ozdoben reliéfním křížem. Zvonička je umístěna nad apsidou, tvoří tak vrchol kruhové, částečně samostatné střechy. Šestihranný půdorys, trámky umístěné na vodorovné římse. Plechová jehlancová střecha nese malou makovici a kříž. Uvnitř věžičky viditelný zvon. Dřevěné dveře dvoukřídlé, ve spodní části vyskládaná prkna, v horní ozdobné prořezané sloupky. Světlík nade dveřmi zasklen.

Series Navigation<< Kaple v PodsedicíchKostel Nejsvětější Trojice v Sulejovicích >>
Tagy